Debatt

Utvisningarna måste omedelbart stoppas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Regeringen talar gärna om hur Sverige ställt upp och tagit emot många flyende irakier.

I dag kan vi se hur Sverige är ett av de mest ivriga länderna i EU att med tvång skicka tillbaka skräckslagna irakier.

Under hösten har Europarådet, den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och FN:s flyktingorgan UNHCR riktat skarp kritik mot att Sverige med tvång skickar asylsökande till Irak.

Trots kritiken fortsätter utvisningarna, nästa plan lyfter i morgon onsdag.

Flyktingrörelsen FARR och irakiska asylkommittén uppmanar Sveriges regering att leva upp till sina internationella åtaganden.

Sedan 2007 har Migrationsverket fattat en rad vägledande avslagsbeslut rörande irakiers skyddsbehov. Att tillhöra en utsatt grupp eller att komma från ett område där det råder svåra motsättningar är inte tillräckliga skäl för att en person ska anses vara i behov av skydd. Att redan ha utsatts för våld och övergrepp räcker inte för att göra sannolikt att samma sak skulle kunna hända igen, inte heller att släktingar i liknande situation som den asylsökande hotats eller kidnappats.

Även i de fall där Migrationsverket bedömer att det finns en viss hotbild hänvisas ofta till skydd från den irakiska staten. I annat fall, menar Migrationsverket, kan man söka skydd i en annan del av Irak via internflykt.

Dessa beslut går helt mot UNHCR:s och andra internationella organisationers bedömning av säkerhetsläget i Irak.

Sverige var i februari 2008 det första EU-landet som tecknade ett återtagandeavtal med den irakiska staten. Numera ligger vi i framkant när det gäller tvångsutvisningar till Irak. Som ett av få länder tvångsutvisar vi dessutom ensamma kvinnor, HBT-personer och personer som tillhör utsatta religiösa och etniska minoriteter. Flera uppföljningar visar att förföljelserna har fortsatt efter utvisningen och många redan har tvingats fly Irak på nytt.

Den aktuella situationen i Irak har gjort att många andra länder reagerat. Finland har helt stoppat utvisningar till Iraks centrala regioner. Tyskland och andra EU-länder betraktar förföljelse på grund av tillhörighet till en religiös minoritet som grund för flyktingstatus. Den irakiska migrationsministern Dendar Najman har inlett en dialog med bland andra Sverige för att uppmana till att inte tvångsutvisa irakier. Anledningen är att Irak ifrågasätter de svenska myndigheternas tolkning av återvändandeavtalet från 2008.

I dagsläget sitter ett trettiotal personer i Migrationsverkets förvar och väntar på att beslutet om utvisning till Irak ska verkställas. På onsdag avgår planet från Arlanda till Bagdad. Bland dessa finns personer som tillhör utsatta minoriteter, varav de flesta ska sändas till regioner som UNHCR bedömer osäkra. Fler av dem har ansökt om prövning i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, men har ännu inte hunnit få besked därifrån. Trots det visar svenska myndigheter ingen tveksamhet kring utvisningen, inte heller sänds några signaler från våra folkvalda.

Vi uppmanar regeringen och Migrationsverket att ompröva tidigare bedömningar kring internskydd, beakta det aktuella dagsläget och ta utsatta minoriteters skyddsskäl på allvar. Tvångsutvisningarna till Irak måste omedelbart stoppas.

Frida Johansson Metso
ordförande i FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd
Bishar Kathim och Bassem Trou
Irakiska Asylkommittén

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle