Så kan IS-terroristerna dömas hemma i Sverige

Sverigedemokraterna: Vi behöver retroaktivt gällande terrorlagar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De lagar som kommer föreslås gälla retroaktivt är kriminalisering av terrorrismresa och deltagande i terrorismorganistion, skriver Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD).
De lagar som kommer föreslås gälla retroaktivt är kriminalisering av terrorrismresa och deltagande i terrorismorganistion, skriver Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD).

DEBATT Sverigedemokraterna vill öppna upp för retroaktivt gällande terrorlagar. De lagar som kommer föreslås gälla retroaktivt är kriminalisering av terrorismresa och deltagande i terroristorganisation.
Det kommer att bli en del av den heltäckande terrorlagstiftning som SD kommer arbeta för när regeringen presenterar en proposition om ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation.

Sverige var ett av de länder i Europa där flest personer per invånare reste till Syrien och Irak för att ansluta till Islamiska statens terrorkrig.
Många Europeiska länder, inte minst våra nordiska grannar, var tidigt ute med att kriminalisera deltagande i terrororganisation samt öppnade för möjlighet att frånta medborgarskap från IS-terrorister.
I Sverige valde den rödgröna regeringen att vidta en del åtgärder men långt från en heltäckande terrorlagstiftning utifrån de nya förutsättningarna, där personer från Sverige reste till och deltog i terrorkrig i andra länder.

Det har fram till 2018 varit lagligt att genomföra terrorismresor till eget medborgarskapsland och Sverige har ännu inte kriminaliserat deltagande i terroristorganisation.
Den här situationen lämnar Sverige utan reella möjligheter att väcka åtal mot individer som valt och väljer att komma tillbaka till Sverige.
Sveriges bristande arbete med att ta fram en heltäckande terrorlagstiftning utgör ett internationellt svek och utgör inte minst ett hot mot Sveriges och Europas säkerhet.

Av den anledningen vill vi öppna upp för möjligheten att, låta en kriminalisering av terrorismresor samt kriminalisering av deltagande i terroristorganisation gälla retroaktivt, från dess att det funnits en allmän kännedom om Islamiska statens terrorbrott.
Det skulle innebära att Sverige får en möjlighet till att lagföra samtliga personer som med uppsåt valt att resa med terrorsyfte eller som deltagit i en terrororganisation. Alternativet är att låta dem gå fritt i vårt land utan något som helst straffansvar.

Det finns en skrivelse i retroaktivitetsförbudet som ger riksdagen mandat att besluta om retroaktiv lagstiftning om det är ”påkallat av särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris”.

Sverigedemokraterna menar att riksdagen bör pröva terrorlagarna mot den skrivelsen. Hundratals svenskar har på kort tid anslutit sig till ett terrorkrig under förutsättningar där en nödvändig kriminalisering halkat efter.

De lagar som föreslås verka retroaktivt innebär en kriminalisering av olika handlingar i ett sammanhang där enskilda delar redan är kriminaliserat.

Av den anledningen borde det också finnas en större acceptans för att låta dessa lagar omfattas av ett undantag från retroaktivitetsförbudet. De som har rest har varit medvetna om att de på olika sätt stödjer ett terrorkrig.

I förlängningen med Sverigedemokraternas politik, vill vi även att de som döms för terrorbrott med dubbla medborgarskap ska förlora sitt svenska medborgarskap och utvisas på livstid efter avtjänat straff.

Alternativt utreda hur en person kan göras statslös där ett fritt liv i Sverige inte är att vänta efter avtjänat straff.

Vi vill även se över möjligheten att få den här kategorin av brottslingar att avtjäna sina fängelsestraff i andra länder än Sverige.
Dels för att undvika en radikalisering av andra i våra anstalter och dels för att en återanpassning till det svenska samhället efter avtjänat straff inte är aktuellt.
Men framförallt behöver vi nu göra allt för att de som rest med uppsåt att stödja IS och kommit tillbaka till Sverige kan ställas inför rätta.
Då är den enda vägen framåt att göra sent antagna terrorlagar retroaktivt gällande.


Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE