ÅSIKT

Inget dramatiskt med temperaturen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fagerström: Forskare tillbakavisar fakta om klimatet

”Temperaturen på jorden stiger snabbare än beräknat.”

Den rubriken har väl snart alla i Sverige tagit del av. Tyvärr är det sannolikt ganska få som reflekterar över om detta verkligen är sant. Temperaturdiagrammen i media är oftast mätresultat från markbundna stationer som visas på en hoptryckt tidslinjal och en utdragen temperaturaxel. Resultatet blir en brant stigande och skrämmande temperaturkurva.

Vill man vara riktigt säker på att få avsedd effekt, använder man dessutom bara data från 1970-talet till slutet på 1990-talet. På senare år har temperaturen nämligen inte stigit alls.

Att mäta jordens medeltemperatur är inte enkelt. Många faktorer påverkar de markbundna mätningarna. Stationer som tidigare fanns långt ute på landsbygden ligger nu i många fall mitt inne i städerna vilket förvränger data mot högre temperaturer. Upp till en tredjedel av alla mätstationer på jorden försvann när Sovjet-imperiet rasade samman, många av dessa låg i det kalla Sibirien. Bara en tredjedel av jordens yta är land, men nästan alla mätstationer ligger just på land.

Ett alternativt sätt att mäta temperatur är via satellit. Satellitmätningar påverkas inte av dessa begränsningar.

Dr Roy Spencer och professor John Christy, vid University of Alabama i Huntsville, USA, arbetar med satellitdata och är några av världens mest kompetenta klimatforskare. Båda har fått NASA:s medalj för stora vetenskapliga framgångar för sitt arbete med satellitburna temperaturmätningar. Deras mätningar ger en helt annan bild än vad som normalt torgförs.

Någon alarmerande uppvärmning av jorden kan inte påvisas. Det finns ingen brant kurva. Temperaturen är nu också tillbaka på den nivå som rådde 1979.

Professor Christy har också arbetat åt FN:s klimatpanel och delade Nobels fredspris med Al Gore 2007. Det sistnämnda kanske kan verka överraskande, men det är faktiskt så, att en mycket stor del av världens klimatforskare är skeptiska till hoten om global uppvärmning och de katastrofscenarier som spelas upp i media.

Jonny Fagerström Stockholmsinitiativet