Jobbcoachning en viktig del i regeringens politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik: Hillevi Engström om Aftonbladets avslöjande och S-kritiken

Aftonbladets granskning av regeringens jobbcoacher, som stöttar de som blir arbetslösa i spåren av krisen, är välkommen och nödvändig. Politiska reformer måste alltid tåla genomlysning, och med kritiska utvärderingar kan man förbättra de bitar som inte fungerar som det var tänkt.

I en debattartikel tar Sven-Erik Österberg (S) fasta på granskningens kritiska delar. Att det förekommer exempelvis healing är naturligtvis inte acceptabelt och innebär ett direkt avtalsbrott. Men om ett av tio företag levererar tveksamma resultat, innebär det att nästan alla företag – nio av tio – är seriösa jobbcoacher som gör ett bra jobb. Det är viktigt att lyfta fram, för deras insatser kan vara avgörande för att ge stöd, inspiration och uppmuntran när jobbsökandet känns tufft.

Att låta fler än den statliga arbetsförmedlingen arbeta med jobbcoachning är nytt för Sverige, men vanligt i andra länder. I Australien har man längre erfarenhet. I början var de nya utförarna av blandad kvalitet, men de sämre rensades ut och tack vare ett kontinuerligt arbete med uppföljning och utvärdering så har man under åren höjt kvaliteten i coachningen. På samma sätt arbetar Arbetsförmedlingen med att utveckla sitt arbetssätt, så att coacherna som handlas upp håller hög kvalitet och de som inte håller måttet rensas ut.

Det är viktigt att betona att för den enskilde arbetssökande kan man alltid rösta med fötterna. Det vill säga, om man inte är nöjd med det stöd som finns att tillgå så kan man alltid gå tillbaka till Arbetsförmedlingen och begära att få anlita en annan coach.

Fokus på jobbcoachning är en viktig del i regeringens strävan att renodla Arbetsförmedlingens verksamhet. Medarbetarna på Arbetsförmedlingen och i coachningsföretagen är experter på just arbetsförmedling, och vi vill att de ska ägna sig åt just detta.

Socialdemokraterna formulerade under tidigare mandatperioder en politik som ledde till att 140 människor förtidspensionerades varje dag. Nu har Alliansen vänt den utvecklingen och människor går från förtidspension till arbete. När Socialdemokraterna återigen vill återställa Arbetsförmedlingen till att förmedla långa AMS-utbildningar innebär det att man minskar resurserna till jobbförmedling.

Jobbcoachning är en viktig del i regeringens politik för att möta krisen, men inte den enda. Inför 2010 satsas totalt 32 miljarder kronor för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast. Antalet aktiveringsåtgärder, exempelvis praktikplatser, ökar med 54 000 platser under 2010. Samtidigt stärks utbildningsväsendet tillfälligt under 2010 med 21 500 platser i yrkesvux, komvux och högskola.

Bara genom att hålla fast vid arbetslinjen går vi starka ur krisen. Med reformer som gör det billigt och enkelt att anställa, gör det mer lönsamt att arbeta och underlättar matchningen förbättras arbetsmarknadens funktionssätt. Effekterna av jobbcoachning i Sverige är ännu inte utvärderade. Men i en ansats att göra mycket rätt, kan man acceptera att lite blir fel.

Hillevi Engström

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN