Debatt

Vi kan inte behandla IS med silkesvantar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

FP: Sju åtgärder för att bekämpa våldsbejakande extremism i Sverige

I Stockholm och Sverige rekryteras unga till den autonoma vänstern, till högerextrema rörelser och till att bli IS-mördare. Nyligen uppmärksammades att barn redan i förskolan leker IS. När demokrati och mänskliga rättigheter hotas har vi ett ansvar att reagera.

Den våldsbejakande autonoma vänstern, högerextremismen och den islamistiska extremismen utgör hot mot demokratin. Att stockholmare står beredda att mörda för terrorsekten Daesh (IS) i Syrien är fruktansvärt. Svenska kommuner står i många avseenden fortfarande handfallna inför detta hot.

I dag presenterar vi sju förslag till Stockholms stad för att förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism. Fler kommuner måste följa efter.

Brottslighet ska straffas. I Stockholms stads förslag till strategi mot våldsbejakande extremism behandlas personer som rest ner för att kämpa för IS med silkesvantar. De ska få stödinsatser och hjälp med försörjning när de kommer tillbaka. Men det IS ägnar sig åt är folkmord, som är brottsligt enligt svensk lag oavsett var det utförs. Vi måste vara väldigt tydliga med att brott mot svensk lag aldrig får trivialiseras eller ignoreras.

Central samordning. Den våldsbejakande extremismen måste mötas med insatser från flera av civilsamhällets och stadens delar, samt med specifik kunskap som inte finns hos kommunen i dag. Folkpartiet tillsatte i regering Mona Sahlin som nationell samordnare. Även i Stockholm och i andra kommuner behövs centrala samordnare som ser till att ingen expertis faller mellan stolarna eller att arbetet nedprioriteras.

Uppsökande verksamhet. Extremism utvecklas inte i ett vakuum. Av de fall där stockholmare radikaliserats finns flera fall där omvärlden hade kunnat reagera tidigare. Uppsökande verksamhet kan nå människor vars närhet inte orkar eller kan agera. Vidare kan uppsökande arbete stödja de personer, grupper eller institutioner som finns runt människor som riskerar att radikaliseras.

Lokalt kunskapslyft. Tecknen på att en eller flera personer är på väg att radikaliseras kan upptäckas tidigare om fler har kunskap om extremismens symboler, uttryck och idéer. De som möter Stockholms unga, som lärare och fältassistenter, måste veta vilka riskfaktorer och tecken de ska hålla utkik efter och vart de kan vända sig. Stockholms stad måste erbjuda utbildning i dessa frågor.

Stöd avhopparverksamheter. Det är svårt att bryta med sociala sammanhang, livsmönster och idéer. I andra europeiska huvudstäder finns goda exempel på välfungerande avhopparverksamheter. De som väljer att lämna ett destruktivt sammanhang måste få det stöd som krävs för att inte återvända.

Kraftfullt anhörigstödsprogram. Anhöriga till stockholmare som är på väg in i eller som redan befinner sig i våldsbejakande miljöer måste reagera. Både innan och efter att den anhörige agerar för att rädda sin vän eller familjemedlem undan extremismen måste staden erbjuda det stöd och den information som krävs. Då kommer fler våga agera, trots risken det innebär.

Inga skattemedel till extremister. Kommunen ska stödja det ideella föreningslivet men ska inte finansiera våldsbejakande rörelser med skattemedel. Alla nämnder och bolag som tillhandahåller lokaler eller utdelar föreningsstöd måste genomlysa de verksamheter de finansierar och avbryta eventuella stöd till våldsbejakande extremism.

Som människor och medborgare har vi alla ett ansvar att skydda demokratin och våra fri- och rättigheter. Som liberaler vill vi motverka varje tendens till diktatursträvande. Låt oss tillsammans ta krafttag mot våldsbejakande extremism.

Birgitta Ohlsson

Lotta Edholm

Joar Forssell

Isabel Smedberg Palmqvist

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt