ÅSIKT

Satsningarna räcker inte, Bah Kuhnke

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik om arbetet mot rasism

Foto: Anders Wiklund/TT

SLUTREPLIK. Det är positivt att Alice Bah Kuhnke ser rasismen som ett av vår tids stora samhällsproblem (11/18). Ändå är regeringens satsningar för att bekämpa rasismen otillräckliga.

Även om regeringen vill slå på stortrumman med sin nationella handlingsplan mot rasism, så är sammanlagt 20 miljoner på fyra år för en sådan plan inte mycket. I sin nästa budget borde regeringen satsa lika stort på antirasism som den i dag satsar på jämställdhet.

Dessutom borde en ambitiös handlingsplan mot rasism utvecklas i nära samarbete med en bred koalition av civilsamhällesorganisationer och relevanta experter i enlighet med FN:s riktlinjer.

FN betonar att civilsamhället och experter snarare än regeringsrepresentanter bör vara tongivande när en nationell handlingsplan mot rasism tas fram. De dialoger med civilsamhället som Ministern refererar till i sin replik räcker inte i detta avseende.

Vi vill se en nationell förklaring och handlingsplan mot rasism utvecklad och understödd av en bred koalition av civilsamhällesorganisationer och sakkunniga. Vi vill även uppmuntra alla politiska partier att utveckla omfattande åtgärdsprogram mot rasismen.

Vi står bakom projektet #SverigeFörAlla som ämnar åstadkomma just detta. Projektet ligger nu hos regeringen och Malmös kommunstyrelse för övervägande. Det kostar en bråkdel av de 10 miljoner som den förra regeringen gav till den feministiska festivalen Nordiskt Forum förra året.

Men oavsett om regeringen väljer att stödja projektet eller ej, hoppas vi på en inbjudan till samtal om hur vi kan samarbeta kring en nationell handlingsplan. Överhuvudtaget vill vi öppna upp för dialoger med landets politiska partier om hur vi kan lyfta antirasism på den politiska dagordningen.

Jämlikhet och ickediskriminering måste bli en självklar utgångspunkt i politiken och samhället i stort.

Afrosvenskarnas riksförbund

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Antirasistiska akademin

Black Coffee

Byrån för lika rättigheter

Centralförbundet Roma International

CinemAfrica

Civil Rights Defenders

Diskrimineringsbyrån Uppsala

Ensamkommandes förbund

English International Association i Lund

Fight Racism Now (FRN)

FN förbundet i Malmö

Förbundet Hassela Solidaritet

Föreningen Tryck

Guatemalanska föreningen i Lund

Göteborgs rättighetscenter

Hassela Ungdomsrörelsen

Ibn Rushd studieförbund

Interfem

Kurdiska federationen paraply

Kultwatch

Landsförbundet svenska samer

Malmö jämställdhetsbyrå

Malmö mot diskriminering

Malmös minoriteter för solidaritet och rättvisa

Megafonen

Mångkulturellt centrum

Nätverket antirasister i Uppsala

Organisation for Poverty Alleviation and Development (OPAD)

Orten i Fokus

Pantrarna

Raoul Wallenberg Institute for Human Rights

Revolution poetry

Roma filmfestival

Roma institutet

Romano Pasos Research Center

Romarådet i Helsingborg

Romer för kulturell utveckling

Romska rådet i Göteborg

Riksförbundet Romer i Europa

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)

Saminuorra

Staden är din

Svenska muslimer för fred och rättvisa

Sveriges unga muslimer

Tamam 

Teskedsorden

Ungdom mot rasism

 Örebro rättighetscenter

ARTIKELN HANDLAR OM