Debatt

Sluta försvara era egna misslyckanden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Slutreplik från Annika Strandhäll om sjuktalen

SLUTREPLIK. Det är positivt att Mats Persson (FP) i sin replik verkar förstå hur allvarlig situationen med de ökande sjukskrivningarna är. Samtidigt är det beklagligt att högern är så historielösa och prestigefulla att de inte vill se sin egen roll i den negativa utvecklingen.

Faktum kvarstår att sjukskrivningarna ökat med närmare 70 procent sedan 2010, alltså under den tidigare regeringens andra mandatperiod. Ändå väljer de borgerliga partierna att med näbbar och klor försvara sin gamla utförsäkringspolitik och den bortre tidsgränsen. Men den har inte gjort människor friskare. Den har i stället lett till stress och lidande för enskilda personer som skickats ut i en limbotillvaro där de kastas mellan olika system.

Borgerligheten visar prov på tunnelseende. Mats Persson skriver att regeringen inte presenterat ”ett enda konkret förslag för att hejda ökningstakten i sjukskrivningarna” och väljer då att helt ignorera regeringens åtgärdspaket som presenterades för tre veckor sedan.

Åtgärdsprogrammet för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro betyder rejäla satsningar på ökad jämställdhet, bättre arbetsmiljö och bättre rehabilitering. Programmet innehåller 25 konkreta åtgärder och tre miljarder kronor för direkta insatser under den kommande mandatperioden. Regeringens satsningar på att komma åt ohälsan i samhället och att stärka välfärden är nödvändiga efter åtta år av nedskärningar.

Det vi behöver nu är att de borgerliga partierna tar sitt ansvar och vågar prata om de utmaningar Sverige står inför, inte att ägna all sin tid och kraft åt att försvara sina egna misslyckanden.

Annika Strandhäll

Socialförsäkringsminister (S)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Annika Strandhäll

ÄMNEN I ARTIKELN

Annika Strandhäll

Socialförsäkring

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet