ÅSIKT

Författarna fortsätter förvränga siffrorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Veronica Svärd (Fi)
DEBATT

Arnstberg och Sundelin skriver 29/12 att jag ”inte på någon punkt bevisar sakfel” i deras annons, och ignorerar helt de jag påpekat. Förutom en punkt: att jag ”påstår” att hemvändande svenskar är den enskilt största invandrargruppen (källa: SCB). Det märkliga är att de inkluderar tillfälliga uppehållstillstånd att vistas i Sverige för exempelvis studier och gästarbete sina siffror om den ”massinvandring” de ser som ett hot mot demografin. SCB beräknar att andelen utrikes födda framöver kommer att landa stabilt på 18 procent, jämfört med tidigare 15 procent.

Ingen dramatisk ökning i sikte alltså. Arnstberg som är före detta professor borde vara medveten om att ”bedräglig analys av data som avsiktligt förvränger tolkningen av data” klassas som vetenskaplig oredlighet (www.su.se). Att Arnstberg vill påskina att Sverige har ”massinvandring” som hotar demografin genom att inkludera tillfälliga besökare i sina siffror kan bara förstås som att han avser att förvränga tolkningen. Författarna hävdar också att de syrier som nu beviljas uppehållstillstånd är en ”svårintegrerbar och ofta långsiktigt bidragsberoende befolkning med många analfabeter”.

Hur de redan nu kan dra slutsatsen att de syrier som nu anländer blir långsiktigt bidragsberoende (i en framtid med arbetskraftsbrist) är ett antagande utan saklig grund. Och att, som de utrycker det ”så kallade” ensamkommande flyktingbarn, är en fara för Sveriges framtid är ytterligare en obesvarad gåta. Att därtill mena att analfabeter inte borde beviljas asyl och inte ha samma mänskliga rättighet som välutbildade att skyddas från mord och tortyr är motbjudande.

Det är inget annat än fascistiska åsikter.

Veronica Svärd, doktorand i socialt arbete, bloggare och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ