Skärp vapenlagarna för att stoppa skjutningarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2013-10-21

V: Helt oacceptabelt att samhället inte har något att sätta emot gängkriminaliteten

Lena Olsson.

I går kväll vid 21-tiden besköts fyra unga män vid en grillkiosk i Tensta. Tre av dem beskrivs som lindrigt skadade medan läget sägs vara kritiskt för den fjärde. Ingen är ännu gripen, men enligt vissa vittnen ska två gärningsmän ha flytt från platsen på moped.

Även i Göteborg har det varit nya skottlossningar som skapat ny rädsla. Vad är det som pågår? I torsdags avlossade flera skott på Friskväderstorget och en man blev allvarligt skadad efter att ha träffats. Sex personer är misstänkta för försök till mord alternativt dråp.

Varför är det så pass tyst om gängkriminaliteten från sittande regering? Varför tycks samhället ha så lite att sätta emot när det ändå gäller skottlossning på öppen gata i Sveriges storstäder? Medan våldet generellt minskar, enligt en aktuell rapport, i både Sverige och hela västvärlden, så fortsätter gängkriminaliteten, vi har haft flera dödsskjutningar de senaste åren.

Gängkriminaliteten tycks ha fått ett oroande starkt fäste i vårt land. Detta är helt oacceptabelt. Det måste till snabba åtgärder för att stoppa denna utveckling. Vi har sett hur klassklyftorna i samhället växt under ett stort antal år, för att under det borgerliga regeringsinnehavet öka alarmerande. Jobbskatteavdrag som gynnar de redan bäst beställda grupperna i samhället har prioriterats, framför att satsa på att skapa arbete eller utbyggd välfärd. Vänsterpartiet vill bryta denna utveckling för att i stället satsa på en välfärd där våra ungdomar får en bra skolgång och där vi håller ihop och brys oss om varandra.

Att bryta dagens utveckling kommer att ta tid och för att skapa trygghet i Stockholm, Göteborg, Malmö liksom i andra städer som drabbas av gängkriminalitet, behövs snabba åtgärder för att kunna ge trygghet till alla invånare. Utöver de sociala satsningar som städerna kan göra, behöver även polisen få bättre lagstiftning för att klara sina uppgifter.

Vänsterpartiet har lagt fram förslag som akut skulle begränsa att illegala vapen kan användas framförallt av rivaliserande kriminella gäng.

För det första vill vi skärpa straffet för att inneha illegala vapen. Vi vill se en skärpning av straffet för grovt vapenbrott genom att höja straff minimum från sex månader på straffet till två år. Att skärpa minimum innebär mycket större möjligheter för polisen att komma tillrätta med illegala vapen samt ger polisen större befogenhet i den fortsatta utredningen av vapenbrottet.

För det andra anslår vi i vår budgetmotion mer resurser till tullen för att öka kontrollerna och få större möjligheter att beslagta vapen som smugglas in illegalt.

För det tredje så föreslår vi att en parlamentarisk utredning tillsätts som skall föreslå åtgärder för att stoppa den kraftigt ökande rekryteringen av barn och unga till kriminella nätverk och organisationer.

Det kan förefalla förvånande att Vänsterpartiet, som inte brukar kräva höjda straff, nu framför att straffen för illegala vapeninnehav bör öka från sex månader till två år, men i grunden ligger även här vår politik att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt samhälle.

För Vänsterpartiet finns inga enkla lösningar av de komplicerade orsaker som ligger bakom gängkriminaliteten. Vi vet att vi måste arbeta långsiktigt för att skapa tilltro till att det skapas riktiga arbeten och att skolan ger rätt förutsättningar till att söka dessa arbeten. Denna insikt får inte stå i vägen för att också göra allt som är möjligt för att ge alla som bor i våra stora städer, och förorterna, rätt till trygghet i sin stadsdel.

Lena Olsson

Rättspolitisk talesperson, Vänsterpartiet