Jonas Sjöstedt: Vi har den politik Carin Jämtin behöver

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skattepengar ska inte gå till vinstdrivna företag i skola, vård och äldreomsorg

Jonas Sjöstedt.
Jonas Sjöstedt.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin skriver här på Aftonbladet Debatt 18 juli om hur illa det är att skattepengar går till företagens vinster och att möjligheten att ta ut vinst för välfärdsföretag måste begränsas. Jämtin blir djupt oroad när hon läser om vårdbolaget Attendo som kräver demenssjuka på ersättning för renoveringar, samtidigt som de gör en kvarts miljard i vinst 2012.

Min första känsla när jag läser Carin Jämtin är att det finns värme och äkta engagemang. Hur kan gamla och sjuka få behandlas så illa samtidigt som våra skattemedel i så hög grad samlas i riskkapitalbolagen? Bolag som dessutom för över dem till skatteparadisens bankfack och gör allt för att slippa bidra till de skatteinkomster som de själva lever av.

Så tror jag att många svenskar känner. Man vaknar en morgon och gnuggar sig i ögonen och ser sig omkring. Man ser att välfärden alltmer liknar en marknadsplats, finanskapitalet håller sig inte längre till traditionell affärsverksamhet utan har utsträckt sitt köp-och sälj-tänkande till vården av gamla och sjuka, till skolorna och daghemmen. Med resultat som i fallet med Attendo.

Det har sannerligen gått för långt. Jag välkomnar Carin Jämtins och socialdemokraternas uppvaknande när det gäller vinster i välfärden, Vänsterpartiets stora profilfråga inför valet 2014. Vi är det enda riksdagsparti som på allvar satt ner foten i vinstfrågan, en fråga som enar en stor majoritet svenskar från vänster till höger.

Det är när det kommer till politiken, de politiska förslagen, som Carin Jämtin och socialdemokraterna svajar. Det finns en tydlig diskrepans mellan det starka engagemanget och de faktiska politiska förslag som man vill angripa problemet med. Det är som om socialdemokraterna hittills gjort allt man kan för att slippa ta i själva grundproblemet – vinstsyftet.

Carin Jämtin skriver att socialdemokraterna har förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna. Det är tyvärr alldeles otillräckligt. De flesta av de stora koncernerna inom vård, skola och omsorg ägs i dag av riskkapitalfonder. Formerna och metoderna för att föra över pengar inom dessa koncerner är ofta mycket svåra att överblicka. De stora koncernerna använder komplicerade transaktioner och räntesnurror för att pressa skattepengar ur välfärdssektorn. Dessutom uppkommer de riktigt stora vinsterna när bolagen säljs vidare.

Hur socialdemokraterna med "kvalitetskrav", skulle kunna hindra det, framgår inte av deras egna politiska förslag. Om socialdemokraterna menar allvar med att komma åt vinsterna i välfärden har vi däremot den politik de behöver.

Vänsterpartiet vill:

Lagstifta om att skattebetalarnas pengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag verksamma i skola, vård och äldreomsorg.

Alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo.

Överskott ska återinvesteras i verksamheten.

Kooperativa företag, bolag utan vinstintresse och ideellt drivna utövare ska fortsatt kunna ges offentliga medel för att bedriva sin verksamhet på dessa områden om de driver den utan vinst. Vi vill slopa LOV (Lag om valfrihetssystem) samtidigt som företag som agerar på non-profit-bas är välkomna.

Det ska vara demokratiska beslut som styr välfärdens fördelning. Med vår politik blir det möjligt att fördela välfärdens resurser efter behov i stället för efter olika människors och gruppers varierande lönsamhet. Vid en rödgrön valseger är Vänsterpartiet din försäkring mot vinstslöseriet i välfärden.

Jonas Sjöstedt

Publisert: