Skydda de psykiskt sköra från nya hälsoprofeterna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

FP: Lagstifta bort kvacksalvare inom psykvården

När människor söker råd om sin hälsa, eller genomgår en livskris, står i dag hälsoprofeter redo med allehanda påstått saliggörande lösningar. I bästa fall verkningslösa behandlingar – i värsta fall sådant som fördjupar en sjuk människas problem.

Läkare som rekommenderar homeopati eller bedriver healing på sin fritid har på senare tid fått grönt ljus i domstol – trots att läkarlegitimationens trovärdighet är lockbetet i marknadsföringen. Några dagars ”utbildning” sägs göra en ”diplomerad sorgterapeut” redo att möta människor i en livskris. Allt detta visar att det är dags att med kraft utmana den alternativmedicinska miljardindustrin.

Begrepp som auktoriserad, diplomerad eller certifierad terapeut är försåtliga. Det är svårt för en människa som i sitt djupaste mörker söker professionell hjälp att urskilja en legitimerad psykoterapeut från dessa andra titlar. Risken är stor att psykiskt sköra människor far illa.

På nätet florerar erbjudanden om behandlingar och metoder som inte är vetenskapligt underbyggda. Där finns irisdiagnostik, för att via ögats färg och form avläsa tecken på sjukdom i kroppen, kristallhealing och mängder av olika homeopatiska preparat. Totalt beräknas alternativmedicinen omsätta 500 miljarder kronor globalt. (Singh & Ernst, ”Salvekvick och kvacksalveri” ). Det är på sjuka människors hopp profitörerna gör sina vinster.

En omhuldad tes bland homeopatins förespråkare är att konventionella läkemedel ger fler rapporterade biverkningar än naturläkemedel. Men det är väl inte så konstigt? Som alla som läst en bipacksedel vet, finns risker för biverkningar av läkemedel. Men möjligheten att bota, eller lindra, en sjukdom med läkemedlet måste alltid vara större än riskerna för biverkningar för att det ska godkännas. Problemet med homeopati och annat kvacksalveri är att de inte kan visa att de botar. Det krav vi ska ställa i svensk hälso- och sjukvård är förstås att behandlingen har avsedd effekt.

Samhället har ett åtagande att människor får bästa tänkbara vård och stöd för den egna hälsan. Folkpartiet lämnar i vårt nya sjukvårdspolitiska program en rad förslag för att stärka patienternas ställning och se till att vård och behandling ges på vetenskaplig grund.

Skapa ”vårdens app-store” med personliga e-hälsotjänsterför personlig frihet, moderna människors behov och ökad patientsäkerhet. När någons smarta verktyg eller tjänst har auktoriserats ska de finnas tillgängliga för patienter och vårdpersonal, med kvalitetskontroll, men under fri konkurrens.

Skärp reglerna för vårdens legitimationsyrken så att personal måste agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkarlegitimationen ska tydligt förknippas med ansvar för sitt agerande och behandling och de råd på vetenskaplig grund, även utanför det dagliga arbetet i vården. Vi accepterar inte healing-läkare och homeopatråd i vården. Nya metoder och preparat ska utvecklas med ständig forskning och kliniska prövningar inom hälso- och sjukvården.

Skydda psykiskt sköra personer från kvacksalvare. Gör ett tillägg i patientsäkerhetslagen så att bara den som har ett av sjukvårdens legitimationsyrken får ge vård och behandling till personer med psykisk sjukdom.

Anna Starbrink

Barbro Westerholm

Publisert: