ÅSIKT

Systemet för svensk vapenexport måste byggas om

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Här är de tre principer vi vill att den ska bygga på

Att Sten Tolgfors nu avgår är rimligt, men det är inte slutet på hanteringen av det svenska vapensamarbetet med Saudiarabien. Den här historien är istället en del av en större helhet, nämligen den om den svenska vapenexporten.

I grunden finns här ett moraliskt problem som alltmer pockar på en lösning. De senaste decennierna har mycket hänt globalt. Vi har sett järnridåns fall och demokratiseringen av Östeuropa, vi har sett diktaturer falla i Sydamerika, vi har sett apartheidregimen försvinna i Sydafrika och nu nyligen har vi sett den arabiska vår som fortfarande är i rörelse.

Sverige måste i denna utveckling mot demokrati och öppenhet ställa sig på rätt sida. Vi ska inte beväpna diktaturer, vi ska stödja demokratirörelser – då tjänas också Sveriges långsiktiga intressen. Vår viktigaste tillgång i alla internationella sammanhang, också i handelssamarbeten, är vårt rykte. Saudiaffären har redan skadat vårt rykte som en humanistisk nation mer någon tvivelaktig vapenaffär skulle kunna inbringa.

Det är oerhört viktigt att utredningen kring vapenaffärerna med Saudiarabien har sin gång och att vi verkligen vänder på varje sten. Men lika viktigt är detta: Vi måste en gång för alla vädra ur den dubbelmoralens kultur som finns kring den svenska vapenexporten. För det är dubbelmoralen i sig som innebär en ständig inbjudan till en politisk dubbel bokföring som går på tvärs mot demokratins natur.

Vi tror att det inte hade varit möjligt att driva en politik som så tydligt saknar stöd i opinionen om inte systemet varit så stängt för insyn som det är i dag. Vår mening är att vapenexporten därför i fortsättningen måste bygga på tre grundläggande principer: Demokratikriterium, öppenhet och ansvarsutkrävande.

Dessa tre principer som borde vara utgångspunkten för det arbete med nyordning för vapenexporten som måste bli den första uppgiften för Sten Tolgfors efterträdare.

Riktigt demokratikriterium

Vi har i dag lagar för exporttillstånd som i grunden är bra, men Saudiaffären visar hur man ständigt hittar vägar att gå runt lagstiftningen. Riksdagen har därför begärt en skärpning av lagen. Sten Tolgfors efterträdare måste skyndsamt återkomma till riksdagen med en lagstiftning som garanterar att mänskliga rättigheter och demokrati är ett absolut krav för att tillstånd för export av krigsmateriel ska kunna ges.

Större öppenhet

Dagens system med stängda dörrar och tystnadsplikt fungerar inte. Folket och riksdagen saknar i realiteten insyn. När skandaler avslöjas kan ansvariga politiker i skydd av sekretessen skylla ifrån sig på myndigheter och tjänstemän. Beslut om till vem Sverige exporterar krigsmaterial måste vara öppna. Så är fallet i flera andra länder med en exporterande försvarsindustri.

Ordentligt politiskt ansvarsutkrävande

Genom dagens system har ansvaret skjutits från politiker till myndigheter och råd. Detta gör att politikerna kan hålla kontroversiella affärer på armlängds avstånd. Det är inte ett demokratiskt stabilt system. Våra folkvalda måste kunna hållas ansvariga för sina beslut. Dagens ordning med Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som beslutande myndighet måste ändras. Ett organ med direkt politiskt ansvar måste fatta besluten.

Tolgfors avgång beror inte på att han är en dålig människa. Han har bara varit en kugge i ett maskineri som inte längre fungerar. Nu ska vi inte slänga glåpord efter Tolgfors, utan nu ska vi bygga om själva maskinen.

Moraliska dilemman blir i längden aldrig bekväma att hantera genom ett system av dubbelmoral. Bättre är att vi en gång för alla tar ställning för demokrati och öppenhet och slutar att beväpna diktaturer. Sverige är inte betjänt av fler avgångna försvarsministrar, det Sverige behöver är en ny och öppnare politik runt vapenexporten.

Gustav Fridolin

Språkrör Miljöpartiet

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik