Varför diskriminerar Djurens rätt oss i SD?

Debattörerna: Djurens bästa verkar inte vara det viktigaste för den ”opolitiska” organisationen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hur ett engagemang inom SD skulle stå i konflikt med att vilja förbättra livskvaliteten för djuren är obegripligt, skriver Richard Jomshof och Martin Kinnunen.

Foto: THINKSTOCK
DEBATT

DEBATT. Sverige har en historia av att vara ett föregångsland när det kommer till djurskyddsfrågor. När den nuvarande djurskyddslagen kom till på 80-talet var den på många sätt unik i världen. Vårt lands långa tradition av ett starkt djurskydd och empati för andra levande varelser är något som är väl förankrat hos Sveriges medborgare.

Att orsaka lidande för de som inte kan försvara sig själva är något som väcker ilska och upprörda känslor hos majoritetssamhället, och det med all rätta. Hur vi ser på och behandlar djuren är även på många sätt kännetecknande för vilka värderingar som präglar vårt samhälle.

Detta ser man inte minst i fall där det förekommit våld i nära relationer, där man många gånger kan se att även familjens husdjur farit illa.

Ett starkare djurskydd och förbättrad djurvälfärd är något som Sverigedemokraterna engagerat sig och arbetat för under många år.

Under föregående mandatperiod drev vi på för att förbjuda obedövad kastrerering av smågrisar vilket i dag är infört utan att det fått de negativa konsekvenser för lantbruket, vilket den tidigare alliansregeringen varnade för.

Under denna mandatperiod har vi utöver detta lagt förslag om att kraftigt skärpa straffen för djurplågeri, införandet av en djurskyddspolis samt att det ska bli olagligt att överge katter.

I ljuset av ovanstående var det med både upprördhet och besvikelse som många av våra medlemmar nyligen fick beskedet att personer som är aktiva inom vårt parti inte är välkomna att inneha förtroendeuppdrag inom Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens rätt. Detta trots att organisationen påstår sig vara ”partipolitiskt obunden”, och att deras egen uppförandekod uttryckligen förbjuder diskriminering på politiska grunder.

Som följd av detta har vi mottagit ett stort antal mejl och samtal från upprörda sympatisörer som nu bestämt sig för att sluta stödja Djurens rätt. Även om det i grunden är beklagligt att människor överger en samhällsaktör med ett så pass viktigt syfte och uppdrag har vi samtidigt full förståelse för att människor inte vill stödja en organisation där de inte är välkomna.

På Djurens rätts senaste årsstämma var det flera som motsatte sig beslutet, vilket intygar att det inom organisationen finns en stark opinion mot denna typ av regelrätta diskriminering, men det är nu uppenbart att de vänsterradikala krafterna tyvärr tagit över rodret hos denna historiskt sett viktiga rörelse.

De som ytterst förlorar på detta är inte aktiva Sverigedemokrater vars engagemang man nu kväver, utan de djur man påstår sig vilja hjälpa.

Vad beslutet bottnar i framgår inte tydligare än en hänvisning till den så kallade ”värdegrunden”, men hur ett engagemang inom Sverigedemokraterna skulle stå i konflikt med att vilja förbättra livskvaliteten för djuren är fullkomligt obegripligt, inte minst med tanke på hur viktiga dessa frågor är för vårt parti.

Här är organisationens ledande skikt svaret skyldiga.

Allra mest uppseendeväckande var möjligen att beslutet även innebär att Djurens rätt inte ska bedriva påverkansarbete gentemot Sverigedemokraterna. Detta betyder i klartext att när vi, som riksdagens vågmästarparti om några månader, ska ta ställning till förslaget till ny djurskyddspolitik så är Djurens rätt som ensam djurskyddsorganisation inte intresserade av att komma med inspel om hur vi ska ställa oss till lagförslaget.


Richard Jomshof
Martin Kinnunen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT. Dansk fläskfilé, bättre än det mesta att grilla

ÄMNEN I ARTIKELN

Djurskydd

Sverigedemokraterna

Martin Kinnunen

Richard Jomshof

Diskriminering