Nu kartlägger vi fusk med anställningsstöd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hillevi Engström (M): Helt oacceptabelt att arbetstagare utnyttjas

Hillevi Engström.
Hillevi Engström.

Regeringens mest prioriterade fråga är jobben. Vi vill ha en inkluderande arbetsmarknad där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Den långvariga ekonomiska krisen har medfört att grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har fått det svårare. Många har varit utan arbete under en lång tid och lågkonjunkturen förvärrar situationen ännu mer. För att vi ska kunna öka sysselsättningen i denna grupp är det viktigt att vi har företag som öppnar dörren och anställer. Ett verktyg i detta viktiga arbete är de olika anställningsstöden som finns att tillgå.

Dessa anställningsstöd är en viktig pusselbit i en inkluderande arbetsmarknad och det är därför viktigt att de fungerar på rätt sätt. Låt mig vara tydlig, det ska vara kvalitet och schysta villkor som ska gälla. Människor ska få stöd och hjälp till arbete. Det är det skattebetalarna förväntar sig. Det finns exempel där arbetstagare har utnyttjats och stöden inte fungerat som de ska och detta är självklart helt oacceptabelt.

På senare tid har det uppmärksammats att såväl enskilda som arbetsgivare på ett till synes otillåtet sätt utnyttjat arbetsmarknadspolitiska stöd för egen vinning. Jag vill vara tydlig med att de ekonomiska stöden syftar till att väga upp för nedsatt arbetsförmåga eller till att överbygga hinder för anställning. De får inte under några omständigheter bidra till en snedvriden konkurrens på skattebetalarnas bekostnad. Trots högt ställda beviljandekrav och kontrollåtgärder från ansvariga myndigheter sker dock överutnyttjanden av stöden. Den här typen av felaktiga utbetalningar riskerar stora negativa konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället i stort. För våra välfärdssystems legitimitet är det också avgörande att de stöd vi har att tillgå går till rätt personer under rätt omständigheter.

För att belysa och begränsa felaktig användning av de arbetsmarknadspolitiska stöden har regeringen nyligen tillsatt en utredning. Utredningen ska kartlägga förekomsten av oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i samband med utbetalning av ekonomiska ersättningar för stöd till personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Utredaren ska även titta på om rutinerna hos Arbetsförmedlingen inför beslut om stöd är tillräckliga och ändamålsenliga.  Senast i mars nästa år ska utredningen överlämna sina förslag till regeringen.

Rätt stöd ska gå till rätt arbetsgivare för rätt ändamål. Allt annat är oacceptabelt. Den utredning regeringen nu tillsatt är därför viktig i arbetet med ändamålsenliga stöd som stärker förtroendet för våra trygghetssystem. Genom att säkerställa att våra gemensamma resurser bidrar till att fler kommer i arbete kan vi skapa en arbetsmarknad där alla får plats och ingen lämnas utanför.

Hillevi Engström

Publisert: