Debatt

Sensationell vändning av S i narkotikapolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Beatrice Ask (M): Flumattityder dominerar den rödgröna synen på droger

I en debattartikel i Aftonbladet kritiserades för en tid sedan Vänsterpartiets förslag om att legalisera narkotikabruk. I en replik i måndagens tidning öppnar Björn Fries (S) upp för att avkriminalisera narkotikabruk och föreslår en översyn av konsumtionsförbudet.

Socialdemokraterna har tidigare varit överens med Allianspartierna om att en restriktiv politik är det kanske viktigaste verktyget mot narkotikan och dess skadeverkningar. Det nya beskedet är därför en sensationell omsvängning av den socialdemokratiska hållningen och tydliggör vilket inflytande Vänsterpartiet fått över den rödgröna rättspolitiken.

När Uppsala Reggaefestival under förra veckan hölls delgavs drygt 200 personer misstanke om narkotikabrott. Festivaler är typexempel för situationer där många unga kommer i kontakt med narkotika för första gången. Det är vid sådana tillfällen viktigt att samhället med tydlighet markerar att narkotikabruk inte är godtagbart och att myndigheterna har befogenhet att fånga upp de ungdomar som står i vägskälet mellan att fastna i missbruk eller återgå till ett drogfritt liv.

Utan det förbud mot narkotikakonsumtion som Fries nu kritiserar hade Polisen, istället för att ingripa mot narkotikapåverkade festivaldeltagare, snällt fått se på och många förstagångsbrukare hade därmed inte fått det uppvaknande som ett myndighetsingripande kan innebära.

Sedan måste den restriktiva lagstiftningen kombineras med andra insatser. Stockholmspolisens projekt för unga missbrukare, som Fries själv lyfter fram, är ett föredöme om hur polisiära, rättsliga och sociala insatser tillsammans kan leda till goda resultat. Men utan rättsliga befogenheter skulle det bli svårt att alls sätta in några insatser i det skede då det är som viktigast – innan narkotikabrukaren själv anser sig ha problem.

Då återstår en politik som begränsas till upplysningskampanjer och frivillighet. Det är visserligen nog så viktiga delar i de samlade åtgärderna mot narkotikan. Men att den tidigare folkhälsoministern Morgan Johansson (S) nu tycks ha fått ge vika och Socialdemokraterna börjat vackla om den restriktiva linjen sänder en tydlig signal om att flumattityder nu dominerar den rödgröna narkotikapolitiken.

Beatrice Ask
Justitieminister (M)

Maria Larsson
Äldre- och folkhälsominister (KD)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt