ÅSIKT

Vi måste bry oss

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Lars Ohly: Sveriges och EU:s tystnad om Israels terror är pinsam

Foto: Vänsterpartiledaren Lars Ohly vid muren som av Israel kallas skyddsbarriär.

Tänk dig att du lever i ett land som ockuperas av en stark militärmakt. Tänk dig att ockupationsmakten bygger nya bostäder och flyttar in 460 000 medborgare till ditt land. Tänk dig att dessa bosättare försvaras av militär och att du inte får beträda de vägar som leder till deras områden. Tänk dig att ockupationsmakten bygger en mur som skär av dig från den mark du alltid haft tillgång till samtidigt som muren skiljer dig från flera av dina vänner och släktingar. Tänk dig att ockupanterna öppnar vägspärrar som har öppet tre timmar per dag och i vilka du måste visa pass och tillstånd för att passera. Tänk dig att du bor i Palestina.

Så ser verkligheten ut för många av de fyra miljoner palestinier som bor på Västbanken. Under mitt besök i Palestina fick jag otaliga bevis för de kränkningar av människovärde och internationell humanitär lag som Israel begår varje dag.

Den mur som cynikerna kallar ”säkerhetsbarriär” byggs till 80 procent på ockuperat palestinskt territorium. På väg till staden Qalqilia på norra Västbanken åkte vi en slingrig och dåligt underhållen väg. Vi fick inte använda den nya, snabba vägen eftersom vi hade palestinier i bussen.

Qalqilia är helt inringad av muren med endast en öppning i form av en bemannad militärpostering. Den som hamnat på fel sida om den åtta meter höga muren förvägras tillgång till sjukvård, utbildning, arbete, åkermark och från att besöka släkt och vänner.

Internationella domstolen i Haag har uppmanat Israel att omedelbart upphöra med bygget och att riva de delar som står på pale-stinskt territorium. Den israeliska regeringen bryr sig inte.

När muren byggdes runt Betlehem fann sig en palestinsk familj vara avskuren från de olivlundar de ägde. När de protesterade och ville ha tillgång till sina olivträd grävde israelerna helt enkelt upp ett antal träd och dumpade på familjens tomt.

I vägspärrarna trakasseras palestinier och våld hör till vardagen. Att palestinier måste begära tillstånd för att få röra sig i sitt eget land bryter självklart mot internationell lag.

Individer utsätts för kollektiv bestraffning för gärningar de inte begått. Sådana bestraffningar är förbjudna enligt Genèvekonventionen.

Den israeliska regeringen bryr sig inte.

Det finns ungefär 460 000 israeliska bosättare på palestinskt territorium. Denna siffra ökar dagligen genom att nya bosättningar färdigställs, nya utposter byggs och nya familjer flyttar in i husen som subventioneras av den israeliska regeringen.

I Hebron har ideologiskt motiverade bosättare drivit bort palestinier och gjort delar av centrum till en spökstad.

De palestinier som bor kvar i dessa kvarter är förbjudna att använda gatan framför sina hus. De har tvingats att bygga galler för sina balkonger och fönster eftersom bosättarna kastar in stenar i palestiniernas lägenheter. Palestinska barn måste ha följeslagare från Kyrkornas världsråd för att ta sig oskadda till och från skolan. De får inte gå den närmaste vägen, eftersom denna inte är tillåten att använda för Västbanks-palestinier.

Bosättningarna bryter mot artikel 49 i Genèvekonventionen. Israels regering bryr sig inte.

Samtidigt som denna apart-heidpolitik konsekvent genomförs på Västbanken har Israel lämnat Gaza. Men situationen där är ännu värre, Gazaremsan är nästan helt avskuren från omvärlden. Cirka 30 lastbilar med förnödenheter kommer in varje dag genom den enda öppna vägspärren. Dessa varor ska försörja 1,4 miljoner palestinier. Fisket förhind-ras av att Israel förbjudit fiskebåtar mer än sex sjömil från land och ingen import av reservdelar eller jordbruksmaskiner tillåts.

En svart marknad finns för smugglade varor men de flesta palestinier lider av hunger och umbäranden. Nästan varje dag korsar israelisk militär gränsen eller skickar in raketer.

Alla svenska politiker borde åka till Palestina för att med egna ögon betrakta brotten mot mänskliga rättigheter. Sverige har skrivit under Genèvekonventionerna och därmed ska vi inte bara respektera den humanitära rätten – vi har också ett ansvar för att andra länder gör detsamma.

Tystnaden från regeringen och EU är pinsam. Sverige måste återuppta arbetet för en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser. Vi måste tydligt ta avstånd från alla former av terrorism oavsett om det handlar om pale­stinska självmordsbombare eller terroraktiviteter från staten Israels sida.

Vi måste ställa dem till svars som bryter mot internationell lag. Vi måste bry oss.

Dagens debattör:

Lars Ohly

Ordförande vänsterpartiet