ÅSIKT

Mona Sahlin: Alla, inte bara några, ska få del av samhällets välstånd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Om man som politiker drivs av rättvisa och solidaritet – och inte av att några få rika ska få det ännu bättre – räcker det inte att i juletid skänka en tanke till alla dem som är fattiga eller hemlösa. Rättvisa måste genomsyra hela politiken! Att alla, inte bara några, ska få del av samhällets välstånd. Jag har träffat massor av utsatta människor genom åren. Inte enbart vuxna, utan också många barn och ungdomar.

Nu breder fattigdomen ut sig i Sverige – mitt i högkonjunkturen ökar socialbidragsberoendet i över 80 kommuner! Fokus borde i stället ligga på jobb och egen försörjning – ingenting är så viktigt för att bekämpa utsatthet som en politik för arbete. Vi socialdemokrater har i en riksdagsmotion krävt en bredare satsning på nya jobb och bättre chans till utbildning. Det tycker vi är viktigare än att låta resurserna gå till slopad förmögenhetsskatt.

I dag på självaste julafton är det många familjer som känner av regeringens skärpta regler och sänkta ersättningsnivåer. De som tillhör den grupp av allt fler som tvingas att söka socialbidrag. Samtidigt som socialtjänsten i borgerligt styrda kommuner gör stora besparingar. I dag kan man inte längre få hjälp med SL-kortet eller hyran. Vilken människosyn ligger egentligen bakom en sådan åtgärd?

Vi socialdemokrater vill satsa på den generella välfärden. Och trots att vi fått våra förslag om förstärkningar till psykiatrin nedröstade ger vi inte upp. Det går inte att bekämpa utanförskap utan sådana förbättringar – enbart tomma löften hjälper ingen. Och hur kan man hjälpa landets sämst ställda pensionärer genom att säga att man inte har råd med våra gamla?

Ett Sverige som håller ihop och ger fler chansen är det samhälle som jag vet att de allra flesta föredrar. Jag är rädd att ännu fler de kommande åren kommer att bli utförsäkrade ur trygghetssystemen – men måste det vara så? Mitt svar är otvetydigt nej! Att sätta barnen främst är en måttstock på hur man agerar. Många är de barn och ungdomar som växer upp i storstädernas förorter – här vill vi satsa på en upprustning av bostäderna med jobb, trygghet och social rättvisa i fokus.

Jag vet att vi är extra många som skänker en tanke till samhällets utsatta idag – men lova mig att döma oss politiker inte bara utifrån vad vi skriver i julbrev på julafton. Ställ dig i stället frågan om du upplever det vi varje dag föreslår och kämpar för som rättvist.

Med hopp om ett bättre och mer rättvist 2008!

Mona Sahlin,

partiledare (s)