ÅSIKT

Peter, dömd för rattfylla, om lagar och statistik:

DEBATT

Peter: Fylleolyckorna är så få att de blir tidningsrubriker

Foto: VILL SE KORREKT STATISTIK Peter, dömd för rattfylleri, anser att det sprids ogrundade uppgifter om hur många rattfylleriolyckor som sker och hur mycket de kostar samhället.

På insändarplats den 11 september gör Karin Svensson Smith (mp) en utläggning om rattfylleri. Eftersom jag själv är dömd för rattfylleri och går det så kallade Rattfylleriprogrammet har jag gjort en del efterforskningar och vill göra några tillrättalägganden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Karin Svensson Smith påstår att de alkoholrelaterade trafikolyckorna kostar samhället 8 miljarder årligen. Jaha! Och var kommer den siffran ifrån? Vem har gjort beräkningen? Och vilken beräkningsmetod användes?

Jag kan nästan slå vad om att Karin Svensson Smith inte kan svara. Bland myndighetspersoner frodas nämligen en vildvuxen flora av påståenden och siffror som ingen kan redogöra för var ifrån de kommer eller hur de har beräknats. Vägverket hävdar dock att samhällskostnaden är minst 3 miljarder. Vem har minst fel tro? 5 miljarder hit eller dit gör ju faktiskt skillnad.

I häftet ”Alkohol och droger” som används av Rattfylleriprogrammet finns en rad liknande påståenden, bland annat att olycksrisken ökar 100 gånger vid en promillehalt om 1–1,5 i blodet. Okej, men hur mycket är 1 gång? frågade jag. Svaret uteblev naturligtvis. Och så där håller det på i rattfyllerisvängen. Det ena ogrundade påståendet efter det andra.

På Vägverkets hemsida står att det görs 14 400 fyllkörningar varje dag, det blir 100 800 fyllkörningar i veckan. Av dessa leder i snitt två till att föraren kör ihjäl sig, det vill säga mindre än 0,02 promille. Det är gräsligt lite. Kan Vägverket komma närmare nollvisionen än så? Tror inte det.

Nästa fråga är naturligtvis om dessa dödsolyckor beror på att föraren var berusad. Nej, det kan man inte påstå, eftersom de är så få att det kan bero på nästan vad som helst, till exempel en isfläck, ett punkterat däck, en allmänt dålig bilförare eller varför inte otur.

Hur många andra trafikanter dödas och skadas av rattfyllerister varje år då? Svaret borde naturligtvis finnas på Vägverkets hemsida, eller Vägtrafikinstitutets eller Statistiska centralbyråns eller länsstyrelsens eller ? Men det gör det inte. Ingenstans finns någon tillgänglig statistik över hur många som dödas eller skadas av rattfyllerister. Skälet är troligen att det är så få. Tänker man efter så är sådana olyckor så unika att de oftast hamnar på kvällstidningarnas löpsedlar!

Karin Svensson Smith nämner det ”frivilliga” program dömda kan delta i, där man får behålla körkortet om man installerar alkolås. Hon beklagar sig över att endast en procent deltar i programmet. Sanningen är följande. För att få alkolås i bilen krävs att man betalar 50 000 kronor. Dessutom får man bara vara med om man är nykter. Om alkolåset satt stopp för rattfylleri tre gånger tas alkolåset bort! Alltså: den som lik förbannat visat sig benägen att köra på fyllan får således fritt fram efter tre försök.

Lagstiftningen kring rattfylleri är från 1950. Den borde moderniseras och bland annat innehålla krav på alkolås, som staten finansierar, för ertappade rattfyllerister. Därmed kan dessa personer behålla sina körkort och fortsätta arbeta. I dag dras körkortet in – om man nu inte kan hosta upp 50 000 kronor – bara så där, och många dömda blir då arbetslösa och lyfter a-kassa från staten.

Nå, det här är ju självklart för alla (utom för byråkrater) och rimligen enkelt för riksdagen att ändra på. Men glöm det! Rattfylleri är faktiskt inget problem i Sverige. Mindre än 0,02 promille kör ju ihjäl sig.

Polisen stoppar 14 000–15 000 rattfyllerister per år. Tänk om polisen stoppade 10 procent av de drygt 5 miljoner fyllkörningar som sker varje år! En halv miljon nya domstolsärenden. En halv miljon som ska ha alkoholvård. En halv miljon nya arbetslösa. Nä, självklart vill ingen politiker att det ska ske. Rattfylleri är ju trots allt inget problem, som sagt.

Här i tidningen redovisades för en tid sedan att 80 personer drunk­nat i juli och augusti, flertalet i fyllan och villan. Cirka 100 rattfyllerister dör på ett år. Således, jämfört med badfylleristerna spelar vi rattfyllerister definitivt i gärdsgårdsserien!

Vilka motioner kommer miljöpartiet och Karin Svensson Smith att lägga i riksdagen för att komma till rätta med badfylleriet, som kostar 40 människoliv på en månad, jämfört med rattfylleriet som bara kostar 8?

Läs också:

Peter (rattfyllerist)