ÅSIKT

Mänsklig rättighet välja religiös skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ministerns personliga åsikt kan inte stå över FN, skriver debattören

Att föräldrar kan välja en religiös skola till sina barn är en mänsklig rättighet, skriver debattören.

DEBATT. Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) har i Aftonbladet ifrågasatt religiösa friskolor, utifrån ”signaler om att flickor och pojkar delas upp i undervisningen”. Enligt Nyheter 24 ska Hadzialic ”kämpa för att skapa en diskussion i riksdagen om att förbjuda religiösa friskolor”.

Att en svensk minister uttalar sig på det här sättet är mycket allvarligt. Hadzialic startar en diskussion utan att ge oss tillgång till sitt eventuella faktaunderlag.

Vilka skolor är det som delar upp pojkar och flickor? Gäller det all undervisning eller vissa lektioner, t.ex. inom idrottsämnet? Det är väl känt att sådana uppdelningar görs i många kommunala skolor. Är Hadzialic lika oroad över detta?

Själva frågan om könsuppdelad undervisning har diskuterats länge. För 10 år sedan öppnade dåvarande utbildningsministern Jan Björklund för könsuppdelade klasser, efter att viss forskning gett stöd för att detta skulle förbättra studieresultaten. Frågan har också väckts utifrån ett feministiskt perspektiv, för att flickor ska få ett större utrymme i klassrummet.

Så, Hadzialic, initiera gärna en diskussion om könsuppdelad undervisning, men använd inte den frågan för att driva en agenda mot konfessionella skolor. Föräldrars rätt att välja en sådan skola för sitt barn slås fast i bland annat i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen. Den sistnämnda är överordnad svensk lag.

Från Kristna Friskolerådets sida är vi oroade över en tendens bland politiker att betrakta internationella konventioner om mänskliga rättigheter som ett smörgåsbord, där man kan välja vilka rättigheter man ska respektera, utifrån makthavarnas personliga åsikter.

Sven Magnusson, vice ordförande Kristna Friskolerådet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.