ÅSIKT

Sluta slingra dig om LAS, Kinberg Batra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Dags att Moderaterna följer sitt stämmobeslut – och river upp turordningsreglerna

Vill Moderaterna sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och ge konkurrenskraftiga företag förutsättningar att växa och anställa får de sluta ducka för förändringar i LAS, skriver Siri Steijer, Timbro.

DEBATT. Moderaternas partiledning slingrar sig om LAS, trots att senaste stämman beslutade att partiet ska reformera lagen. Vill partiet göra verklig skillnad bör det följa tidigare finansminister Anders Borgs råd och fokusera på de orättvisa turordningsreglerna.

De bygger som bekant på en sist-in-först-ut-princip, som vid uppsägning premierar hur många år man har varit på en arbetsplats före prestation. Reglerna skapar inlåsningseffekter, där människor inte gärna byter jobb eftersom de då tappar sin plats i turordningen.

De merkostnader som reglerna skapar för företag när personalstyrkan behöver ändras ger dessutom marknadsmakt till personer som redan har ett jobb. Det gör det svårare för ungdomar, invandrare och funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden.

Inlåsningseffekterna gör också att företagen kan få stora problem med att anpassa sin produktion och därmed konkurrera globalt.

Främst är det små företag som drabbas av problematiken eftersom de större företagen kan kringgå lagstiftningen genom att förhandla med facket om undantag från sist-in-först-ut-principen.

Reformen som infördes 2001, där företag med max 10 anställda får undanta två personer från turordningsreglerna, har gett forskarna en möjlighet att utvärdera effekterna av sist-in-först-ut-principen. I ett briefing paper skrivet av nationalekonomen Sven-Olov Daunfeldt för Timbro sammanställs fem studier som undersökt reformens effekter ur olika aspekter.

Resultaten visar att företagen som fick möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna ökat sin produktivitet markant och effekten är starkast för de företag som procentuellt sett får undanta flest anställda.

De berörda företagen har också blivit mer benägna att anställa – reformen har skapat 4 000 jobb årligen, som annars inte kommit till.

Samtidigt visar studierna att det blivit mindre sannolikt att företag med tio anställda nyanställer, vilket tyder på att begränsningarna i reformen byggt en ny tillväxtbarriär.

Dessutom minskade de korta sjukskrivningarna med 13 procent när de anställa inte längre var garanterade sitt jobb, vilket säger mycket om den skeva maktbalansen turordningsreglerna skapar mellan företagare och anställd.

Vill Moderaterna sänka trösklarna  in på arbetsmarknaden, motivera människor att anstränga sig och ge förutsättningar för konkurrenskraftiga företag att växa och anställa får de sluta ducka för förändringar i LAS.

Inkluderades alla småföretag i reformen från 2001 skulle det potentiellt ge mer än 5 000 nya jobb per år. En rimlig ambition för Moderaterna är därför att verka för att helt slopa principen för företag med upp till 49 anställda.

Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro

Läs Katarina Brännströms replik här: Att fler får sitt första jobb är det viktigaste

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM