Debatt

Hbt-vänliga Sverige har solkats ner rejält

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Regeringen tappat styrfart – det är dags att agera

Det är så här vår självbild ser ut, Sverige i täten när det gäller rättigheter kopplat till sexuell läggning och könsidentitet. Men har något hänt, skriver debattören.
Det är så här vår självbild ser ut, Sverige i täten när det gäller rättigheter kopplat till sexuell läggning och könsidentitet. Men har något hänt, skriver debattören.

DEBATT. Under lång tid har Sverige varit ett land som legat i täten i fråga om mänskliga rättigheter kopplat till sexuell läggning och könsidentitet. Men nu är det är något som inte stämmer.

I ILGA Europes senaste rankning över hbt–personers rättigheter i Europa har vi rasat från plats sex till plats tolv.

Vår självbild som den humanitära stormakten vi vill vara har solkats i kanten och det rätt rejält. Vad är då skälet till att vi rasat?

Några har hävdad att vi har fått en orättvis bedömning, andra går i försvar och lyfter frågan om ersättning för tvångssteriliserade som en förmildrande omständighet vilket borde generera bättre poäng.

Ersättning till tvångssteriliserade är i sig inte något som borde ge pluspoäng. Den frågan handlar om att städa upp efter de övergrepp som så många varit utsatta för.

Skälet till att Sverige har rasat är helt enkelt bristen på en tydlig och konkret linje.

Socialdemokraterna lanserade i valet 2014 ett hbt-politiskt program, med tydliga politiska mål och riktlinjer.

Där är det tydligt att Socialdemokraterna som parti har tagit ställning för att inkludera könsidentitet i lagen om hets mot folkgrupp, att straffskärpning ska användas om motivet till ett brott är att kränka en person på grund av dennes könsidentitet och att ha ett aktivt preventivt arbete.

Socialdemokraterna har även tagit ställning för en könsneutral föräldrapresumtion, att arbetsgivare har ett ansvar att aktivt förebygga diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck.

De politiska målen är fler och går från det lokala till det globala. De omfattar skolans värld, insatser i kommunerna, ett aktivt arbete inom såväl EU som FN.

I sig finns det inga motsättningar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i sakpolitiken.

Detta till trots har regeringen inte haft någon styrfart i frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Vi står i dag inför en situation inom EU där intoleransen har fått fäste i flera av unionens länder. Den ekonomiska krisen har gjort att frågor som rör mänskliga rättigheter lever en mer undanskymd tillvaro, flyktingkrisen och dess konsekvenser har lett fram till hårdare samhällsklimat och debatt.

Det är i tider av oro som det blir än viktigare att aktivt politiskt arbeta med mänskliga rättigheter, med tydliga mål och inriktningar för den förda politiken. Därför är det av yttersta vikt att regeringen nu tar tag i det som man gick till val på.

Att genomföra de förändringar som gäller i skolans värld, att genomföra de förändringar som gäller hatbrotten, att genomföra de förändringar som berör arbetsmarknaden, att aktivt driva en internationell politik som inkluderar och har sin grund i mänskliga rättigheter.

Att ta fram en aktiv handlingsplan med konkreta åtgärder men också skapa möjligheter och resurser för att faktiskt nå målen.

Vi skall vara ett land där människovärdet är grunden. Vi skall vara ett land som inte bara uppfattas vara en en humanitär stormakt utan också är det både internationellt och i vårt eget land.

Det är en målsättning som enbart nås genom ett aktivt politiskt arbete. Och för att nå dit krävs det att regeringen börjar agera nu.

Sören Juvas

Förbundsordförande

HBT Socialdemokraterna

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Socialdemokraterna

ÄMNEN I ARTIKELN

Socialdemokraterna

Sören Juvas