Debatt

Kommuner struntar i smittrisken i skolan

Debattören: Regeringen måste snarast täppa igen kryphålet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommuner och fristående skolhuvudmän kan strunta i rekommendationerna om distansundervisning. Regeringen borde snarast täppa igen ett kryphål som bara riskerar att leda till ökad oro och ökad smittspridning, skriver Johanna Jaara Åstrand.
Kommuner och fristående skolhuvudmän kan strunta i rekommendationerna om distansundervisning. Regeringen borde snarast täppa igen ett kryphål som bara riskerar att leda till ökad oro och ökad smittspridning, skriver Johanna Jaara Åstrand.

DEBATT

DEBATT. Kommuner och fristående skolhuvudmän kan strunta i rekommendationerna om distansundervisning som utfärdas av regionernas smittskyddsläkare.

Det borde inte få vara möjligt att instanser utan medicinsk kompetens tillåts överpröva den instans som besitter smittskyddsexpertis.

Många av landets högstadieskolor har vid starten av vårterminen övergått till undervisning på distans. Det är förstås inget som någon egentligen önskar, men det är viktigt att göra det som krävs för att minska smittspridningen.

I en undersökning från Lärarförbundet gjord av Kantar-Sifo i december svarade 67 procent av lärarna att de känt sig mycket eller ganska oroliga för att bli smittade av covid-19 på arbetsplatsen. Av lärarna på högstadiet svarar 72 procent att de har känner sig mycket eller ganska oroliga.

Självklart måste lärarna skyddas när risken för smitta ökar och då är distansundervisning ett verktyg som måste användas.

Beslut om övergång till distansundervisning är tänkt att kunna ske antingen genom att skolhuvudmännen själva anser att det behövs på grund av stor trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken, eller att det regionala smittskyddet i varje län utfärdar medicinskt motiverade rekommendationer om skolstängning eller övergång till distansundervisning i syfte att dämpa den allmänna smittspridningen.

Det märkliga är att kommuner och fristående skolor inte är skyldiga att följa smittskyddets bedömningar. I Gävleborg har det regionala smittskyddet rekommenderat övergång till undervisning på distans i högstadiet, men flera av länets kommuner struntar i rekommendationen. Det borde inte få vara möjligt.

Riktlinjer om övergång till distansundervisning som utfärdas av de regionala smittskydden borde vara bindande för samtliga skolor i länet.

Det är orimligt att skolhuvudmännen ska kunna överpröva den medicinska bedömning som gjorts av den instans som har smittskyddskompetensen.

Om undantag ska göras för en viss kommun för att smittspridningen är mindre där, så är det ett beslut som borde fattas just av instansen som har smittskyddskompetens – inte av någon annan. Regeringen borde omgående förtydliga att det regionala smittskyddet trumfar andra instansers bedömningar.

I en hel del kommuner har besluten om övergång till distansundervisning tryckts ner i knät på varje enskild rektor, till exempel i Stockholms kommun. Resultatet är att vissa högstadieelever i kommunen får undervisningen på plats i skollokalerna, medan grannskolan övergått till distansundervisning.

Det är uppenbart att skillnaden inte beror på särskilt olika förhållanden mellan skolorna vad gäller smittrisk. Ansvar som borde tas inne i Stockholms stadshus har av oklar anledning istället tryckts ut till de enskilda rektorerna – och då blir det olika.

När brist på enhetlighet inom en kommun är helt obefogad skadar det den allmänna tilliten till smittbekämpningen. Precis som när en kommun inte följer det regionala smittskyddets rekommendationer i övrigt.

Övergång till distansundervisning i skolorna är en ledsam situation för lärare, skolledare och elever, men om smittspridningsläget kräver det så måste det få gälla.

Kommuner och skolor borde inte tillåtas agera i strid med det regionala smittskyddets bedömning. Regeringen borde snarast täppa igen ett kryphål som bara riskerar att leda till ökad oro och ökad smittspridning.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

DEBATT Visa ledarskap och ta tag i vaccineringen

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Skola & utbildning

Coronaviruset

Covid-19

Lärarförbundet