Debatt

Ert sparande på barnen drabbar hela samhället

Debattörerna: Gränsen är nådd i förskola, skola och fritidshem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är dags för politiker att lyssna på oss som jobbar i förskolan, fritidshem och skolan. Vi klarar inte mer besparingar på våra verksamheter. Vi klarar inte heller av fler statliga uppdrag som ökar vår arbetsbelastning. Gränsen är nådd, skriver debattörerna.
Det är dags för politiker att lyssna på oss som jobbar i förskolan, fritidshem och skolan. Vi klarar inte mer besparingar på våra verksamheter. Vi klarar inte heller av fler statliga uppdrag som ökar vår arbetsbelastning. Gränsen är nådd, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Lördagen den 18 maj kommer Stockholms gator att fyllas av tusentals människor som protesterar mot krav som obetänkt sätts från riksnivå och de nedskärningar som görs på kommunnivå på förskola och skola. Tvärtemot vad politiker från samtliga partier lovade i valrörelsen läggs istället stora besparingskrav ute i kommunerna.
Förskoleupprorets manifestation kommer tillsammans med Lärarupprorets initiativ, Lärarmarschen, att gå från Sergels torg till Mynttorget. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kommunal kommer att delta.

Tankesmedjan Balans har under de senaste åren visat att ökade kostnader i förskolan och skolan inte kompenseras fullt ut av ökad budget för verksamheterna. Det här är ett sätt för politiker att ljuga om satsningar. Politiker har lagt så kallade “effektiviseringskrav” på förskolan och skolan samtidigt som de förväntar sig att samma eller högre kvalitet ska nås med ständigt lite sämre ekonomiska förutsättningar.
Under våren har vi kunnat läsa om att dessa effektiviseringskrav blivit allt större. Tittar man på hur kommunpolitikerna ser på förskolans och skolans budget några år fram i tiden ser man att kraven på en billigare verksamhet kommer att öka ännu mer. Om politiker tror att det går att effektivisera förskolan och skolan utan att tulla på arbetsmiljön och dess lagar, tror de fel.

Vi som jobbar på golvet får ständigt ökad arbetsbelastning på grund av de här nedskärningarna. Många orkar inte med sitt arbete utan har tvingats eller valt att sluta inom dessa så viktiga yrken. Personal i förskolan och skolan löper redan högre risk att bli sjukskrivna än genomsnittet på arbetsmarknaden och många har valt att arbeta deltid för att undvika att hamna i den statistiken.

I takt med att nedskärningarna ökar, blir det allt svårare för förskolans och skolans chefer att hålla budget. När politiker inte ser till att resurser räcker för att nå kraven skapas en konflikt mellan förskolechefer/rektorer och deras medarbetare. I stället för att alla som jobbar i förskolan och skolan ges förutsättningar att tillsammans få barn och elever att utvecklas så långt det är möjligt, tvingas förskolechefer och rektorer att lägga fler arbetsuppgifter på sina medarbetare.

Vi, förskollärare, fritidspedagoger, lärare och barnskötare vill inte att nedskärningar drabbar barn och elever. Resultatet blir att vi jobbar allt hårdare. I det långa loppet kommer det att innebära att nedskärningarna drabbar hela samhället, där lärar- och barnskötaryrket förlorar i attraktivitet till följd av allt sämre arbetsmiljö. På grund av dessa besparingar får barn och elever inte den omsorg och det stöd de behöver av utbildad personal.
Det är dags för politiker att lyssna på oss som jobbar i förskolan, fritidshem och skolan. Vi klarar inte mer besparingar på våra verksamheter. Vi klarar inte heller av allt fler statliga uppdrag på förskolan och skolan som ökar vår arbetsbelastning. Gränsen är sedan länge nådd för hur mycket man kan spara på verksamheten utan att vår arbetsmiljö eller undervisningens kvalitet blir lidande. Det handlar om vår rätt att inte bli sjuka av vårt arbete. För samhället handlar det om en förskola och skola som har tillräckliga resurser för att förbereda våra barn och unga för framtiden.

Vi vill med denna manifestation skicka ett tydligt budskap till landets politiker, alla kategorier:
Vi som jobbar i förskolan, fritidshem och skolan accepterar inte längre detta. Vi bjuder in alla som vill kämpa mot fler reformer som stjälper i stället för hjälper och vill stoppa nedskärningar på förskola och skola att gå med i Förskoleupprorets manifestation och Lärarupprorets initiativ Lärarmarschen.
Vi kan inte spara mer. Nu säger vi stopp!


Anki Jansson, Katrin Nörthen, Annica Järking, Förskoleupproret
Alexander Skytte, Lärarupproret
Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

DEBATT Rädda vår välfärd med kortad föräldraledighet

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Förskolebarn

Barn & unga

Skola & utbildning

Lärarbristen

Arbetsmiljö

Politik