Därför måste Preems oljeraffinaderi stoppas

Debattörerna: Vi skolstrejkar när företagen förstör vår framtid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Man kan inte försvara en klimatskadlig handling med att man inte gör det värsta tänkbara. Fossila bränslen kan aldrig putsas gröna, utan måste helt upphöra att användas på nationell och global nivå, skriver Simon Boerenbeker Klang och Filippa Hermansson.
Man kan inte försvara en klimatskadlig handling med att man inte gör det värsta tänkbara. Fossila bränslen kan aldrig putsas gröna, utan måste helt upphöra att användas på nationell och global nivå, skriver Simon Boerenbeker Klang och Filippa Hermansson.

DEBATT. I fjorton dagar har gymnasieelever skolstrejkat utanför Preemraff i Göteborg, mot Preems planer på ett utbyggt oljeraffinaderi i Lysekil.

Dessa planer på fossil utbyggnad går helt emot den utveckling vi behöver se under pågående klimatkris. Vi tänker inte se företag förstöra vår framtid framför ögonen på oss utan att protestera och kräva förändring.

Enligt företagets egna beräkningar skulle anläggningen orsaka utsläpp på 2,7 miljoner ton per år, vilket gör anläggningen till landets enskilt största utsläppskälla, enligt Naturskyddsföreningen.

Med denna utbyggnad riskerar Sverige att varken klara sina egna miljömål eller Parisavtalet. Det är en otroligt farlig väg att gå. Mitt under pågående klimatkris då Australien och Amazonas brinner, isar smälter och naturkatastrofer tar människors liv, är detta helt oacceptabelt.

Skolstrejken har två krav:

  • Vi kräver att Preem drar tillbaka sin tillståndsansökan för utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, och att företaget ställer om hela sin produktion till förnybart nu.
  • Vi kräver att få ett möte med Preems VD Petter Holland för att framföra vårt krav och diskutera framtiden.

Preem försöker genom kampanjer greenwasha sin fasad, men det minskar inte deras faktiska utsläpp. Företaget är Sveriges tredje största utsläppare av koldioxid, och kan klättra ännu högre på listan om deras planer blir verklighet.

Orden gör ingen skillnad så länge siffrorna är glasklara och utsläppen är höga. Vi litar inte på klimatarbetet hos ett av Sveriges mest klimatskadliga företag.

Preem försvarar sitt agerande med att oljan hanteras bättre hos dem än i raffinaderier i andra länder. Det resonemanget håller inte.

Man kan inte försvara en klimatskadlig handling med att man inte gör det värsta tänkbara. Fossila bränslen kan aldrig putsas gröna, utan måste helt upphöra att användas på både nationell och global nivå.

Klimatkrisen är inte ett diffust framtidsscenario. Vi ser konsekvenserna redan nu. Människor mister sina liv i bränder, orkaner, översvämningar och torka. Forskare varnar samtidigt för att så kallade “tipping points” (kedjereaktioner som innebär att jorden börjar värma upp sig själv och uppvärmningen inte längre går att stoppa) inom kort kan inträffa om vi inte vänder utvecklingen nu.

Att då ge tillstånd att bygga ut ett raffinaderi för produktion av fossila bränslen vore inget annat än ett hån mot oss och framtida generationer, samt mot dem som redan tar konsekvenserna av klimatkrisen.

Sverige kan inte fortsätta kalla sig föregångsland i klimatfrågan om vi samtidigt öppnar nya oljeraffinaderier för att öka den fossila produktionen. Det är dags att kräva förändring nu och visa att vi menar allvar med vår kritik. Det är dags att organisera oss på skolor och arbetsplatser och strejka tillsammans.

Vi unga kan inte bära det ansvaret själva, utan uppmanar vuxenvärlden att ställa sig på vår sida innan det är för sent.


Simon Boerenbeker Klang, elev och initiativtagare
Filippa Hermansson, elev och initiativtagare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE