Debatt

Bara i dag blir 33 000 flickebarn bortgifta

Debattören: Sverige måste fortsätta vara ett föregångsland för jämställdhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Världens ledare har tio år på sig att vidta åtgärder för att barn- och tvångsäktenskap ska vara avskaffade. Här måste Sverige fortsätta vara ett föregångsland, skriver Silvia Ernhagen i dag på internationella flickdagen.
Världens ledare har tio år på sig att vidta åtgärder för att barn- och tvångsäktenskap ska vara avskaffade. Här måste Sverige fortsätta vara ett föregångsland, skriver Silvia Ernhagen i dag på internationella flickdagen.

DEBATT

DEBATT. Varje dag diskrimineras flickor runt om i världen och de flesta som går och lägger sig hungriga om kvällen är flickor och kvinnor. I områden präglade av fattigdom är det flickor som drabbas hårdast. De ammas mindre än sina bröder, de får äta sist i familjen och de får inte gå i skolan.

Pojkarnas utbildning prioriteras då flickorna ändå ska giftas in i en annan familj, varje år gifts 12 miljoner flickor bort. Det är 33 000 barn om dagen och det sker också i dag, på Internationella Flickadagen.

Flickor som gifts bort måste ofta sluta skolan och många blir gravida innan deras kroppar har utvecklats färdigt. För en ung flicka innebär en förlossning allvarliga risker, till och med en risk för att dö. Unga flickor föder dessutom ofta barn utan professionell hjälp från en barnmorska.

Flickor som gifter sig senare får i stället högre utbildning, bättre ekonomisk situation och friskare barn. De får därmed större möjligheter att ta sig ur fattigdom och hunger.

Att flickor från början har samma rättigheter som pojkar är avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Detta är väl känt, men trots det fortsätter denna skadliga sedvänja. 

Hunger och fattigdom hänger tätt ihop med barnäktenskap. Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina döttrar. Men det handlar också om att skydda dottern från trakasserier och sexuella övergrepp och undvika en situation där hon blir gravid utanför äktenskapet.

Här krävs utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Med kunskap kan unga fatta informerade beslut om sin egen kropp och sexualitet, om när de vill ha barn och hur många barn de vill ha.

Alla former av våld och diskriminering av flickor och kvinnor måste få ett slut. Det kräver att vi hanterar själva grundorsakerna till att kvinnor diskrimineras samt ett tydligt ansvar för de åtaganden som görs för kvinnors rättigheter.

Men vi måste också ta tag i fattigdomen och den kroniska hungern, som ökar, eftersom det hänger ihop. Ett konkret sätt är att stärka kvinnors position i fattiga samhällen och låta kvinnor starta företag, driva igenom politiska förslag och ha hand om familjens ekonomi, för när kvinnor stärks tar de sig själva, sina familjer och samhällen ur hunger.

I dag går jämställdhetsarbetet bakåt på flera håll i världen. Sverige måste därför fortsätta vara ett föregångsland och en stark röst för flickors rättigheter. För att nå de globala målen och bland annat avskaffa hunger, barnäktenskap och nå en hållbar utveckling måste bistånd nå de människor som lever i de mest utsatta situationerna.

Ojämlikheten innebär att flickor och kvinnor är överrepresenterade bland de 822 miljoner människor som lever i hunger. Så länge de är fast i den undernäringsspiral som upprätthålls av de ojämlika livsvillkoren är det svårt att nå mål 2: Ingen hunger i Agenda 2030.

För att målen ska uppnås måste flickors och kvinnors rättigheter sättas i fokus.

Barnkonventionen anger att de stater som skrivit under (det vill säga alla FN:s medlemsländer förutom USA) ska vidta åtgärder för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. FN:s kommitté för barnets rättigheter har definierat barnäktenskap som en sådan skadlig sedvänja.

Världens ledare har tio år på sig att vidta åtgärder för att barn- och tvångsäktenskap ska vara avskaffade (mål 5.3 i Agenda 2030) och världen jämlik till 2030. Sverige måste vara en drivande kraft genom att:

  • I utformandet av biståndspolitiken och i internationella sammanhang arbeta för, och prioritera, flickors rättigheter.
  • Inom biståndet satsa på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • I internationella sammanhang vara en stark röst för barnkonventionens efterlevnad.

Ett kraftfullt arbete för flickors rättigheter går i linje med barnkonventionen och varje barns rätt att slippa bli bortgift som barn. Det är också avgörande i arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom.


Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Mänskliga rättigheter

LÄS VIDARE

DEBATT Feminism är prioriterat i svensk utrikespolitik

ÄMNEN I ARTIKELN

Mänskliga rättigheter

Fattigdom

Barnäktenskap

Barnkonventionen

Barns hälsa

Sexuella övergrepp

Bistånd