Vi har misslyckats med att skydda er

Replik från jämställdhetsministern Åsa Lindhagen om mäns våld mot kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att skydda utsatta kvinnor och barn och det är vi politiker som har yttersta ansvaret. Men vi har en lång väg kvar innan alla är trygga, skriver jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att skydda utsatta kvinnor och barn och det är vi politiker som har yttersta ansvaret. Men vi har en lång väg kvar innan alla är trygga, skriver jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

REPLIK. Jag tror inte att någon lämnas oberörd av ”Petras” och ”Jonnas” debattartikel i Aftonbladet om sina liv på ständig flykt från våldsamma män. Inte heller av Kerstin Weigls reportage om gömda kvinnor.

Det handlar om kvinnor som lever i konstant rädsla för att bli hittade av de män som hotar dem till livet.

Det är uppenbart att samhället har misslyckats med att skydda kvinnorna och barnen och få ett slut på männens våldsutövande.

Jag håller med ”Petra” och ”Jonna” om att fokus måste ligga på att begränsa de kriminella männen. Att vi inte lyckas med detta får förödande konsekvenser för både kvinnor och barn.

Jag förstår den upprördhet som människor känner över att förövarna går fria medan kvinnor och barn tvingas leva gömda.

Om fler våldsverkande män dömdes för de brott de begår skulle fler kvinnor och barn kunna leva i frihet.

Regeringen gör just nu stora satsningar på Polisen, som bland annat har rekryterat 350 nya utredare som ska arbeta med brott i nära relation.

Tidigare i år tillsatte regeringen också en utredning som ska föreslå skärpta straff för brottet grov kvinnofridskränkning. Det måste få konsekvenser att utöva våld.

Samtidigt måste skyddet av kvinnor och barn fungera. Ett steg framåt som tagits är ändringen av lagstiftningen för skyddade personuppgifter år 2019. Den som behöver skydd har numera möjlighet att bli folkbokförd i en annan kommun än den gamla bostadsorten samtidigt som hon bor kvar eller flyttar någon annanstans.

Ett sådant beslut kan gälla på obestämd tid. Lagändringen innebär också att vissa uppgifter om personer med skyddad folkbokföring omfattas av en förstärkt sekretess.

Skatteverket fick därtill i uppdrag att ge personer med skyddad folkbokföring stöd. Viktiga förändringar, men inte på långa vägar tillräckligt. Arbetet mot våldet är inte över innan alla kvinnor och barn kan leva i frihet.

Några som drabbas oerhört hårt av våldet och av att leva gömda är barnen.

De riskerar dessutom att bli ett slagträ i mannens kontroll av kvinnan. Kvinnojourer, socialarbetare och forskare, precis som ”Petra” och ”Jonna” i sin artikel, larmar om att barn med pappor som utövat våld far mycket illa i vårdnadstvister.

Det handlar bland annat om barn som tvingas till umgänge med en våldsutövande pappa som de är rädda för.

Det är tydligt att den starka föräldrarätten innebär stora problem på flera områden, såsom i vårdnadstvister. Tidigare i år gav regeringen därför Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att gå igenom domar som rör vårdnad, boende och umgänge för att se hur uppgifter om våld och övergrepp beaktas i domstolens beslut.

Barns rätt till trygghet skydd måste gå före våldsamma pappors rätt till sina barn.

”Petras” och ”Jonnas” artikel visar plågsamt tydligt att vi har lång väg kvar innan alla kvinnor och barn är trygga.

Jag är medveten om att mina ord i den här artikeln inte räcker till, att de inte kommer att ge er gömda kvinnor friheten tillbaka, att vi har misslyckats från samhället sida. Men jag vill åtminstone att ni ska veta att jag är införstådd med att vi i politiken har det yttersta ansvaret att agera, både nationellt, regionalt och lokalt.

I dag finns våldsutsatta kvinnor och barn i Sverige som lever gömda, i en oerhört påfrestande tillvaro, medan männen lever i frihet. Detta måste förändras.

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister( MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE