En ökad EU-budget är bra – även för Sverige

Karin Karlsbro (L): Nödvändigt för att ta oss ur krisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Behovet av samarbete för att möta våra allra största utmaningar är omfattande och akut och behöver mötas med en ökad budget för EU, skriver Karin Karlsbro.
Behovet av samarbete för att möta våra allra största utmaningar är omfattande och akut och behöver mötas med en ökad budget för EU, skriver Karin Karlsbro.

DEBATT. Covid-19 har orsakat stort mänskligt lidande och en extremt djup ekonomisk kris som vi ännu bara sett början av. För att resa oss ur denna kris behöver vi mer solidaritet inom EU. Stannar Europa, stannar även Sverige.   

När gränser inom EU stängdes för varutransporter var regeringens kritik hård. Det stred mot EU:s solidaritet. Under skogsbränderna 2018 prisades polska brandmän som solidariskt kom till vår hjälp. Europeisk solidaritet är tydligen viktigt, när det gynnar Sverige.

Samtidigt har vi inte stöttat våra grannar under krisen och regeringens bud i budgetförhandlingarna har varit begränsade lån till redan tungt belånade länder. För ett Sverige som tjänar så mycket på EU-medlemskapet är det ovärdigt. 

Det är inte Liberalernas väg. För oss är europeisk solidaritet viktigt, på riktigt. Därför välkomnar vi EU-kommissionens förslag på långtidsbudget och återstartsfond, även om det har brister.

Kommissionen har lyssnat på vår oro om att EU:s budget fokuserat för mycket på omoderna stöd och subventioner och för lite på tillväxt, forskning, digitalisering och grön omställning. Vi har inte nått hela vägen men förslaget är ett viktigt steg i rätt riktning. 

Tyvärr är förslaget dock på tok för mesigt mot länder som kränker rättsstatens principer. De som inte lever upp till EU:s värderingar ska inte heller få stöd. Förslaget står även långt ifrån oss i frågan om rabatter på medlemsavgiften för de som redan tar relativt störst ansvar. Dessa måste finnas kvar.

För precis som i Sverige är Liberalerna redo att öka investeringar och satsningar för att trycka tillbaka lågkonjunkturen, men utan att för den delen blint acceptera högre utgiftsnivåer. 

Kommissionen föreslår också en återstartsfond. Den kan, rätt utformad, spela en viktig roll för Europas väg ur krisen. Fonden syftar ytterst till att undvika stora konkurser och varsel, vilket är en investering som kommer tjäna ett exportberoende land som Sverige väl.

Men vi önskar att Kommissionen vågat tänka utanför ramarna i utformningen. Varför ska vi gemensamt låna pengar till nationella stöd? Pengar som hela unionen garanterar borde gå till gemensamma investeringar, som skapar värde för oss alla.

Vi behöver exempelvis investera i järnväg, elnät och 5G för att rusta EU för framtiden. Krisen skapar i all sin olycka förutsättningar för viktiga framtidsinvesteringar. 

Självklart måste ekonomiska reformer komma på plats för att EU ska stå bättre rustat inför nästa kris. De länder som får stöd av andra medlemsstater måste sjösätta viktiga reformer som efterfrågats under lång tid.

Vi behöver ta ett solidariskt ansvar inom EU men det måste vägas mot det faktum att vissa länder länge misskött sina ekonomier och andra bedrivit mer strikt finanspolitik. Alla länder måste i slutändan känna att de själva bär det största och långsiktiga ansvaret för sin ekonomiska återhämtning och utveckling. 

Kommissionens förslag är ett viktigt steg åt rätt håll. Det är framtidsinriktat och har potential att ta EU ur krisen starkare och grönare. Liberalerna anser att EU måste spela en större roll i återhämtningen efter covid-19.

Behovet av samarbete för att möta våra allra största utmaningar är omfattande och akut och behöver mötas med en ökad budget med kraftiga omprioriteringar till förmån för satsningar på klimat, forskning, tillväxt och konkurrenskraft.

Vi ska arbeta för en återstartsfond som skapar europeiska investeringar med ett europeiskt mervärde. För Europeisk solidaritet på riktigt. 


Karin Karlsbro, Europaparlamentariker, Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE