Debatt

Var vaksam – rädda barn från tvångsgifte

Morgan Johansson (S) och Juno Blom (L): Så ska vi stoppa hedersförtrycket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har i januariavtalet kommit överens om ett omfattande åtgärdspaket mot hedersrelaterade våld och förtryck, skriver Morgan Johansson och Juno Blom.

Foto: GETTY

DEBATT

DEBATT. Snart är det skolavslutning och för de allra flesta barn och ungdomar i Sverige väntar ett efterlängtat sommarlov. Ett sommarlov ska vara en tid av frihet, bad och möjlighet att umgås med vänner. Men trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är detta inte en verklighet för alla. Varje upprop inför höstterminen gapar bänkar tomma i svenska klassrum.

Alltför många flickor och kvinnor, men även pojkar, lever i ofrihet i vårt land. I hederns namn kontrolleras kläder, umgänge, sexualitet och utbildningsval.

De övervakas av familj och släkt och lever med rädsla för att föras ut ur landet för att giftas bort, könsstympas och våldtas. När de väl åkt är det svårt för Sverige att hjälpa dem.

Därför måste skolpersonal, socialtjänst och flickornas omgivning vara extra uppmärksamma i sommarlovstider och agera för att rädda dem från tvångsäktenskap. 

Ingen i Sverige ska tvingas gifta sig och barn ska över huvud taget inte ingå äktenskap. Många av de ärendena där barn och unga skickats utomlands för att giftas bort har varit kända av en eller flera myndigheter i ett tidigare skede. Här behöver svenska myndigheter och det svenska samhället bli starkare.

Arbetet mot hedersrelaterat våld har pågått under flera mandatperioder och under den förra tog regeringen flera viktiga steg. En tioårig nationell strategi togs fram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Genom ny lagstiftning förstärktes det straffrättsliga skyddet för hotade och förföljda personer och lagen ändrades för att alla barn, även de som kommer hit från utlandet, ska skyddas mot äktenskap. Men mer måste göras.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har i januariavtalet kommit överens om ett omfattande åtgärdspaket mot hedersrelaterade våld och förtryck. Vi ska:

  • Skärpa straffen för brott med hedersmotiv
  • Stärka skyddet mot avvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet
  • Förstärka arbetet mot heder i skolorna
  • Öka möjligheterna att utan föräldrars samtycke ge insatser till unga vid misstanke om hedersbrott
  • Stärka myndigheternas möjligheter att ingripa vid misstanke om att personer förs ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas
  • Stoppa utbetalningar av offentliga medel till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet
  • Skärpa reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott
  • Permanenta det nationella kompetensteamet mot hedersbrott.

Utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” lämnades till regeringen i augusti 2018. Utredningen innehåller lagförslag om strängare straff för brott med hedersmotiv och ett eget barnäktenskapsbrott. Dessutom föreslås möjligheten att beslagta pass och utfärda utreseförbud för barn och unga som riskerar att giftas bort. Regeringen arbetar nu vidare med förslagen i utredningen.

Men arbetet med att skydda barn och unga sker också just nu, i våra kommuner. När sommaren står för dörren måste myndigheter, skolpersonal och kompisar ta sitt ansvar och agera vid misstanke om påtvingade äktenskapsresor.

Om vi agerar kan vi rädda en ung person och ge henne samma rätt som alla andra barn, ett sommarlov i frihet och en plats i skolan inför hösten.


Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S)
Juno Blom, riksdagsledamot (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Stoppa våra flickors äktenskapsresor nu

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Tvångsgifte

Hedersvåld

Juno Blom

Rättspolitik

Hedersförtryck

Diskriminering