Ut med kvinnohatarna – in med feministerna

Debattören: Våld mot kvinnor är ett av Europas största säkerhetsproblem

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just nu finns det ingen EU-lag som förbjuder våld mot kvinnor, alla länder har sina egna lagstiftningar, säger Soraya Post.
Foto: GETTY
Just nu finns det ingen EU-lag som förbjuder våld mot kvinnor, alla länder har sina egna lagstiftningar, säger Soraya Post.

DEBATT

DEBATT. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och 55 procent av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier i huvudsak från män, vilket inte minst alla #metoo-upprop visar oss.

Ändå står det inte en rad om detta våld i EU:s säkerhetsagenda, den är inriktad på att hantera externa hot och cyberattacker. Det fysiska och sexuella våld som kvinnor möter på daglig basis finns inte prioriterat. Till och med själva EU försummar frågan om mänsklig säkerhet, och särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Visste ni att EU:s medlemsländer har kommit överens om ett plastavtal som förbjuder bland annat plastbestick, sugrör och matförpackningar men de har fortfarande inte kunnat komma överens om ett bindande avtal för att stoppa våld mot kvinnor?

Varför är det så lätt att lagstifta mot det ena men inte det andra? Varför ska män få slå? Varför accepteras detta våld?

Just nu finns det ingen EU-lag som förbjuder våld mot kvinnor, alla länder har sina egna lagstiftningar. Jag vill se en gemensam EU-lagstiftning, ett EU direktiv för att stoppa våld mot kvinnor.

Det som finns i dag är Istanbulkonventionen, som är det första heltäckande juridiskt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Men – alla EU:s medlemsländer har inte ställt sig bakom den.

Konventionen erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Det är det mest genomgripande internationella fördraget och det första rättsligt bindande instrumentet för att bekämpa våld mot kvinnor och som förbinder undertecknande parter att genomföra åtgärder för att skydda offren, straffa förövarna och förhindra dessa brott.

Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att se till att alla EU:s medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen och erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi vill se en gemensam EU-lagstiftning, ett EU direktiv för att stoppa våldet. Under nästa mandatperiod vill vi driva frågan om samtyckeslagar enligt svensk modell i hela EU, förbud mot köp av sexuella tjänster samt rätten till fri och laglig abort i hela EU.

I vår valplattform för Europaparlamentsvalet 2019 är ”Ett liv fritt från våld” en av våra huvudprioriteringar.  

Vi kommer att fortsätta att motverka nationalister och högerextremister som vi har gjort under den här mandatperioden i Europaparlamentet och fortsätta vårt arbete med att skydda allas mänskliga rättigheter.

Jag har bland annat fått igenom en resolution i EU-parlamentet som uppmanar EU:s medlemsländer att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och organisationer som förhärligar nazismen och den här frågan kommer jag absolut att fortsätta driva.

Ut med rasisterna och kvinnohatarna, in med feministerna!


Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt Initiativ


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE