Gör det lönsamt att säga ja till vindkraft

Energiföretagen: Låt fastighetsskatten som vindkraftsparker betalar gå till kommunerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-09-12

Sju av tio vindkraftsprojekt stoppades förra året. Vi vill se att fastighetsskatten som vindkraftsparker i dag betalar blir kommunal och dessutom kopplas till en reformering av det kommunala vetot, skriver Åsa Pettersson, Energiföretagen.

DEBATT. Svenska företag vill ställa om. Från fossila processer och drivmedel, till elektrifiering och fossilfrihet. Dessutom står nya energiintensiva industrier som på kö för att etablera sig i vårt land.

Omställningen innebär arbetstillfällen och tillväxt, men för att klara detta behöver Sverige kunna producera ännu mer fossilfri el, och det snabbt.  

Energibranschen och näringslivet pekar på att vi behöver mer än en fördubbling av dagens elproduktion för att möta elbehovet och klara klimatmålen till 2045. Regeringen och berörda myndigheter gör samma bedömning.

 

Enligt en Demoskopundersökning som Energiföretagen låtit göra bland Sveriges kommunpolitiker finns en stor samsyn på det växande elbehovet.

Mer än åtta av tio kommunpolitiker ser en ökad, eller kraftigt ökad elanvändning i sin kommun de närmsta fem åren, men många är osäkra på om det kommer att finnas tillräcklig el och effekt att tillgå.

Samma undersökning visar ett starkt stöd för att bygga vindkraft. Ändå blev det stopp för sju av tio vindkraftsprojekt under 2022, enligt Svensk vindenergi.

 

Ett aktuellt exempel är Västervik. Redan 2012 påbörjades processen för att etablera en ny vindkraftspark om 22 vindkraftsverk i kommunen. Området har goda förutsättningar för vindkraft och etableringen skulle väl täcka kommunens framtida behov av el.

Kommunen har i omgångar tillstyrkt etableringen, för att 2021, nio år senare, plötsligt ändra sig, med den följden att företaget som skulle bygga förlorade miljontals kronor som hunnit läggas ner på projektet.

Och Västervik är tyvärr inte ensamma om att backa i ett sent skede.

 

De flesta inser att få företag kommer våga satsa sina pengar med en sådan ordning. Den politiska risken blir för stor.

Från Energiföretagens sida vill vi inte avskaffa det kommunala vetot, men reglerna behöver ses över. Om vi ska lyckas dubblera vårt elsystem så måste den som ska satsa mångmiljardbelopp veta att lagt kort ligger. I nuläget är det kommunala vetot vare sig rättssäkert, eller förutsägbart. Ett eventuellt kommunalt veto måste komma tidigare i processen och stå fast.

 

Ett skäl till kommuners osäkerhet kan vara att det i dag saknas tydliga incitament för att acceptera ny vindkraft. För den närboende är inte alltid nyttan uppenbar och Energiföretagen vill därför se en ekonomisk intäkt till närboende och till samhället runtomkring det projekterade området – så att det blir tydligare hur etableringen bidrar till lokal utveckling.

I dag saknas regelmässig ersättning till närboende liksom kommuner, men behovet har varit uppenbart under lång tid. Vi menar att det är dags för regeringen att göra verklighet av utredningens förslag i ”Värdet av vinden” om ersättning till närboende, men också gå vidare och undersöka möjligheten att också kompensera kommunerna så att de får tydligare incitament att bidra till omställningen.

 

Från energibranschen välkomnar vi utredningens förslag. I ett läge där Sverige desperat behöver bygga ut vår elproduktion är detta ett steg i rätt riktning.

Energiföretagen vill dock gå längre. Vi vill se att fastighetsskatten som vindkraftsparker i dag betalar blir kommunal och dessutom kopplas till en reformering av det kommunala vetot. En sådan förändring skulle ge en tydlig direktnytta för kommunerna och förbättra investeringsklimatet för ny vindkraft.

Vi står inför en stor samhällsomställning, den största på decennier. Alla kraftslag behövs. Regeringen måste ta chansen och ge kommunerna riktiga incitament för ny vindkraft!


Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.