Svälten – katastrofal varning om framtiden

Debattören: Klimatet kommer orsaka fler hungerkriser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Robert Höglund, Oxfam, skriver att över tolv miljoner människor står inför svår hunger i Östafrika. Men det är bara en föraning om vad som komma skall: ”I takt med stigande temperaturer kommer fler hungerkriser att uppstå”.
Robert Höglund, Oxfam, skriver att över tolv miljoner människor står inför svår hunger i Östafrika. Men det är bara en föraning om vad som komma skall: ”I takt med stigande temperaturer kommer fler hungerkriser att uppstå”.

DEBATT. Över tolv miljoner människor står inför svår hunger i Östafrika och allt fler bevis pekar mot att klimatförändringarna förvärrat krisen. Detta visar en forskningsöversikt som Oxfam i dag publicerar.

De senaste decennierna har Östafrika upplevt en tydlig trend av ökande temperaturer varje år. Det varmare klimatet förvärrar konsekvenserna av uteblivet regn genom att avdunstningen från marken ökar och jordens fuktighet minskar.

Det drabbar i sin tur växtligheten och möjligheten för människor att få fram mat både till sig själva och sina djur.

Även regnfallen kan ha en direkt koppling till klimatförändringarna, även om relationen här är mindre säker. Regnet över Östafrika har minskat kontinuerligt de senaste decennierna på ett sätt som inte setts på åtminstone 140 år. 10 av de 16 senaste regnperioderna i östra Kenya och södra Somalia har varit torrare än normalt. Under sju av de 10 senaste åren har man upplevt kronisk torka.

Situationen nu är särskilt allvarlig. På många sätt är grundförutsättningarna värre än under svältkrisen 2011 som dödade över 250 000 människor, även om denna kris ännu inte skördat i närheten av lika många liv.

Denna torka har redan varat i tre år, vilket tömt människors resurser. Familjer som tidigare levde relativt rika liv och hade god beredskap för tillfälliga kriser står nu helt utan resurser.

En 60-årig kvinna från Somaliregionen i Etiopien vid namn Ibado berättade att hon aldrig upplevt något liknande. ”Vi hade 700 får och getter men nu har vi bara sju kvar”, berättar hon för Oxfam.

En annan kvinna, Seynes från Somaliland berättar ”Mina barn gråter hela tiden, de säger att de är hungriga. Jag kan bara ge dem lite socker tills de gråtit sig till sömns. Vi ägde 400 får och 100 kameler men alla djur utom tre får har dött under torkan.”

Oxfam och andra hjälporganisationer är på plats med mathjälp och rent vatten men mer resurser behövs för att lindra de akuta behoven. Världens ledare måste också se detta som en katastrofal varningsklocka om vad som komma skall. I takt med stigande temperaturer kommer fler hungerkriser att uppstå.

Vi behöver ett klimatbistånd för att människor ska kunna anpassa sig till de nya förhållandena men framförallt behövs förstärkta insatser mot utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna kan begränsas.

Om knappt en grads uppvärmning redan bidrar till att kasta tiotals miljoner in i allvarlig hunger vill man inte ens tänka på vad två, eller tre graders uppvärmning som världen verkar vara på väg mot nu, kommer innebära för de mest utsatta, de som dessutom är minst skyldiga till klimatkrisen.

Alla kan hjälpas åt för att stoppa den akuta krisen nu genom att ge stöd till organisationerna verksamma på plats. Minst lika viktigt är att vi gemensamt arbetar för att stoppa växthusgasutsläppen så att katastrofen inte upprepas om och om igen.


Robert Höglund
Fotnot: Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder, www.oxfam.se


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE