ÅSIKT

Tvinga alla kommuner att bygga hyresrätter

Debattören: Peter Eriksson måste sluta fega och få även rika villaområden att ta ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/Malcolm Jacobson
Ann-Margarethe Livh (V) skriver: ”Alla måste ta ansvar för bostadskrisen. Regeringen måste göra det obligatoriskt för kommunerna att ha ett allmännyttigt bostadsbolag så att alla hjälps åt att bygga hyresrätter.”

DEBATT. Regeringen och bostadsminister Peter Eriksson tycker sig göra mycket i bostadspolitiken. Men ute i Sveriges kommuner, där alla nya bostäder faktiskt ska byggas, ser vi som jobbar med att få fram bostäderna att det inte händer tillräckligt. Nu måste regeringen lyssna på oss som jobbar med frågorna och leverera.

Hela landet lider av bostadsbrist. Värst är bristen i storstadsregionerna, där merparten av bostäderna kommer att behöva byggas. Bostadsbyggandet ökar nu men det byggs ändå inte tillräckligt många hyresrätter.

Hyresrätten är jätteviktig eftersom alla inte har pengar på banken för att få låna så mycket pengar som behövs för att köpa en bostad. Hyresrätten är för många människor enda chansen till ett eget hem.

Men trots att alla politiker säger sig vara överens om att hyresrätten är viktig görs för lite för att stötta byggandet av just hyresrätter. Regeringen måste göra mycket mer och de måste göra det nu. Bostadsbristen är akut.

Det här behövs för att det ska bli fler hyresrätter:

Gör det obligatoriskt att ha allmännytta. I Stockholm har vi över en halv miljon människor i bostadskön och nästan 80 000 aktivt bostadssökande som vill ha en hyresrätt. Men vid kommungränsens slut får de bostadssökande ofta ingen hjälp eftersom flera av våra grannkommuner vägrar ha en allmännytta som bygger hyresrätter. Det är inte acceptabelt.

Alla måste ta ansvar för bostadskrisen. Regeringen måste göra det obligatoriskt för kommunerna att ha ett allmännyttigt bostadsbolag så att alla hjälps åt att bygga hyresrätter.

Ge kommunerna rätt att tvinga privata markägare att bygga hyresrätter. Det är kommunen som har ansvar för att invånarna kan få en bostad men det är bara när kommunen själv äger marken som vi får bestämma om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter.

Regeringen bör ändra lagen så att kommunen kan bestämma att det som byggs på en viss plats ska vara hyresrätter.

Inför regionala byggmål med krav på att alla kommuner ska bygga. Staten måste ansvara för att räkna ut hur många nya bostäder som behövs i varje del av landet och hur mycket varje kommun ska bygga. Det behövs för att det har byggts för lite under väldigt lång tid och i vissa kommuner byggs det fortfarande väldigt lite eller inget alls.

Rika villaområden ska inte kunna välja bort att bygga hyresrätter.

Belöna kommuner som bygger hyresrätter. Kommunen kan idag sälja marken dyrare till den som vill bygga bostadsrätter än den som vill bygga hyresrätter. Därför måste regeringen se till att ekonomiskt gynna de kommuner som bygger hyresrätter för att på så sätt se till att det inte blir en belastning att bygga just hyresrätter.

Det är dags att sluta fega i bostadspolitiken, halvmesyrer kommer inte lösa bostadskrisen. Om bostadsminister Peter Eriksson taggar till har han och regeringen alla möjligheter att göra en rejäl skillnad för alla bostadssökande i det här landet.

Om inte, vill jag att han ska komma ut till Rinkeby där jag bor och förklara för de trångbodda och bostadslösa varför han inte gör allt han kan för att de ska få ett eget hem.
Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd i Stockholm (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM