Debatt

Sluta gnäll, män – ta ert ansvar mot kvinnovåld

Ministern: Förolämpade män bromsar upp jämställdheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Åsa Regnér: Det enda som fungerar för att minska våldet mot kvinnor är att ha hela samhället med sig. Ansvaret ligger hos både stat och kommun, både hem och skola, hos kvinnor och män.
Åsa Regnér: Det enda som fungerar för att minska våldet mot kvinnor är att ha hela samhället med sig. Ansvaret ligger hos både stat och kommun, både hem och skola, hos kvinnor och män.

DEBATT

Varför ska män ta ansvar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck? Det undrar vissa män på sociala medier i föraktfull och ibland hotfull ton efter en intervju med mig i Aftonbladet.

Jag har före min tid som minister ägnat hela mitt yrkesliv åt nationellt och internationellt jämställdhetsarbete. Lärdomarna från det arbetet är tydliga, det enda som fungerar för att minska våldet mot kvinnor är att ha hela samhället med sig. Ansvaret ligger hos både stat och kommun, både hem och skola, hos kvinnor och män.

Eftersom regeringen bär ett stort ansvar är det naturligt att vissa ställt frågan vad vi gör. Här nedan kommer några exempel:

Vi lägger 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

• Vi har beslutat om en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vi prioriterar förebyggande arbete i strategin. Resurser har i hög grad gått till att hantera våldets konsekvenser.

• Vi har utökat och breddat informationsinsatser för nyanlända och asylsökande barn och unga, se www.youmo.se.

Metoder för att upptäcka våld, beskriva utsatthet och bedöma behov av stöd och risk för upprepat våld för kvinnor i socialtjänst samt hälso- och sjukvård tas fram.

• Behandlingsarbete med män som har utövat våld bland annat i en hederskontext förstärks.

Vi utvärderar 2014 års lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap och ser om hedersmotiv bör införas som särskild straffskärpningsgrund.

Varför vänder jag mig till män? Därför att kvinnor redan bidrar så oerhört mycket. Kvinnor med svensk bakgrund, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med hög utbildning, kvinnor med låg utbildning. Kvinnor som själva är drabbade. Kvinnor som inte själva är drabbade.

I mitt dagliga arbete med dessa frågor träffar jag frivilligsektorn, politiker från skilda partier och många professionella som vill stoppa våldet. De flesta jag träffar har en sak gemensamt: De är kvinnor. Dessa kvinnor frågar inte varför just de som kvinnor ska engagera sig. Inte heller känner sig kvinnor förolämpade när de blir inbjudna till att delta i arbetet, i stället vill de bidra till en lösning.

Lyckligtvis finns det också kunniga, engagerade män som arbetar med våldsfrågorna och som syns i debatten. Jag är mycket tacksam över allas röster och engagemang. Män liksom kvinnor lever i ett samhälle där det förekommer våld och hedersrelaterat våld.

Det är oerhört viktigt att skilja på skuld och ansvar. Män har ingen kollektiv skuld. Inte kvinnor heller. Men kvinnor tar ofta ensamma ansvar.

Så finns också de män som nyfiket undrar hur de kan hjälpa till och ta mer ansvar. Bra!

Det finns flera saker:

Du kan engagera dig i frivilligorganisationer som vill motverka våldet. Du kan skriva debattartiklar och uppmana män och att ta avstånd från våld, för det spelar roll att fler män är avsändare av sådana budskap.

Du kan tala med dina tonårsdöttrar och -söner om respekt, rättigheter och ansvar i fråga om jämställdhet. Du kan också reagera och säga ifrån när dina vuxna vänner, släktingar eller arbetskamrater uttrycker kvinnoförakt.

Staten kan göra mycket för att minska våldet, men utan hela samhället, och utan männen, kommer våldet mot kvinnor inte att upphöra.

Jag uppmanar därför män att öppet visa mer solidaritet med kvinnor i jämställdhetsarbetet.


Åsa Regnér


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Aftonbladet granskar hedersförtryck

LÄS VIDARE

DEBATT. Sverige sviker – offrar könsstympade flickor

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet granskar hedersförtryck

Migration

Jämställdhet

Åsa Regnér