Debatt

S vänder kappan efter vinden om vindkraften

Replik från SD om kommunala vetot och bygdepengen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skillnaden mellan oss och S är att vi vill se ett starkt kommunalt veto i kombination med en bygdepeng till de kommuner som självmant väljer att upplåta mark till vindkraft. Vi väljer frihet framför tvång. Replik från Mattias Bäckström Johansson, SD.
Skillnaden mellan oss och S är att vi vill se ett starkt kommunalt veto i kombination med en bygdepeng till de kommuner som självmant väljer att upplåta mark till vindkraft. Vi väljer frihet framför tvång. Replik från Mattias Bäckström Johansson, SD.

DEBATT

REPLIK. Efter massiv kritik runtom i landet skickar S fram Westerén och From för att försvara slopandet av det kommunala vetot för etablering av vindkraftverk.

De hävdar förvirrat å ena sidan att S värnar det kommunala inflytandet, samtidigt som de å andra sidan fortsatt vill snabbutreda frågan om att avveckla kommunernas vetorätt. Typisk socialdemokratisk politik, kappan efter vinden i alla väder.

Som plåster på såren för att kommunerna för över sin makt till regeringen ska de kompenseras ekonomiskt genom den så kallade bygdepengen. En peng som i dag betalas på frivillig basis och för stunden är helt oreglerad.

Så sent som i våras röstade S nej till en översyn av bygdepengen konstigt nog. Troligtvis för att det var vårt förslag och för att vi som enda parti länge varit ensamma om att driva frågan.

Skillnaden mellan oss och S är att vi vill kombinera de båda. Vi vill fortsatt se ett starkt kommunalt veto i kombination med en bygdepeng till de kommuner som självmant väljer att upplåta mark som bidrar till elproduktionen i landet. Vi väljer frihet framför tvång. S väljer makten framför allt.

Regeringen motiverar slopandet med att poängtera hur viktigt det är med förutsägbarhet. Vi delar den synen, vilket är varför vi är starka förespråkare av kärnkraft. Till skillnad från vindkraft stoppas inte elproduktionen i kärnkraftverk när vinden mojnar.

Kärnkraftens fossilfria el är planerbar, miljövänlig och leveranssäker.

Vi delar däremot inte synen att förutsägbarhet är viktigare än demokrati. Det är inte ett acceptabelt motiv för inskränkningar i det kommunala självbestämmandet kring markanvändning.

Det kommunala självbestämmandet ska värnas och det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan.

Vägen mot fossilfrihet kommer gå genom elektrifiering. Vilket innebär att vi behöver mer el i framtiden, inte mindre. Sverigedemokraterna vill därför, till skillnad från Socialdemokraterna, välkomna alla fossilfria energikällor.


Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sverigedemokraterna

LÄS VIDARE

DEBATT Svensk glesbygd ska ersättas för vindkraft

ÄMNEN I ARTIKELN

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna

Vindkraft

Kärnkraft