Debatt

Vi behöver mer liberal politik mot populismen

Annie Lööf och Abir Al-Sahlani: De spelar på människors rädsla – i Europa och i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Populistpartiernas retorik bidrar till att förgrova den politiska debatten, att leta syndabockar i stället för lösningar och att försvåra handlingskraftiga parlamentariska majoriteter. Sverige och Europa behöver mer liberal politik, skriver Annie Lööf och Abir Al-Sahlani.
Populistpartiernas retorik bidrar till att förgrova den politiska debatten, att leta syndabockar i stället för lösningar och att försvåra handlingskraftiga parlamentariska majoriteter. Sverige och Europa behöver mer liberal politik, skriver Annie Lööf och Abir Al-Sahlani.

DEBATT

DEBATT. Ett spöke går genom Europa – populismens spöke. Extrema krafter till höger och till vänster eldar på människors missnöje för att sprida oro och minska tilltron till den liberala demokratin.

Gemensamt är att de har en kollektivistisk syn som ställer människor mot varandra. Pekar ut invandrare, företagare eller andra grupper som orsak till problemen i samhället, i stället för att presentera konstruktiva lösningar.

I många länder runt om i Europa ser vi hur populister har tagit mer plats i politiken och parlamenten. Det finns tyvärr många exempel; Polen, Ungern, Italien, Österrike, Spanien, Nederländerna och Tyskland. Viktor Orbáns regim i Ungern och Andrzej Dudas styre i Polen är två tydliga exempel på att vi inte kan ta våra demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter för givna.

Polen har utlyst så kallade ”hbtq-fria zoner”, som berör invånare i cirka hundra städer och kommuner.

Europaparlamentet tog i förra veckan tydlig ställning emot detta genom att med en klar majoritet rösta för en resolution om att hela EU ska vara en frizon för hbtqi-personer. I denna omröstning avstod Sverigedemokraterna från att rösta.

Även Ungern för en politik som inskränker och hotar hbtqi-personers rättigheter. Som också inskränkt mediers oberoende, minskat den akademiska friheten och satt domare i domstolarna som är lojala med regeringspartiet. När Viktor Orbáns parti Fidesz nu lämnade partigruppen EPP i Europaparlamentet, lovade han att han nu ska samarbeta med likasinnade ”som inte vill ha migranter, inte vill ha multikultur och inte har fallit ner i hbtq-galenskap”.

I Sverige kallar partiledaren för Sverigedemokraterna invandrare för en ”social, kulturell och ekonomisk belastning”. Partisekreteraren för samma parti dömer ut världsreligionen islam som en ”avskyvärd” religion.

Sverigedemokraterna använder en giftig retorik för att spela på människors rädsla, skapa splittring och öka misstron mellan människor. De göder den polarisering och de konflikter som populismen får sitt syre ifrån.

Kampen för allas lika värde oavsett sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, hudfärg eller religion måste tas varje dag. Försvaret av en oberoende rättsstat, fria medier och förenings- och mötesfrihet får aldrig tystna.

Den främsta och viktigaste motpolen till populism och aggressiv nationalism är de liberala rörelserna och partierna. Vi kan glädjande nog se hur liberala krafter vunnit framgång i en rad länder – Estland, Frankrike, Österrike, Ungern och nu Nederländerna är några exempel.

När populisterna får makt förlorar medborgarna. Vi behöver mer tilltro till varandra för ett samhälle som håller ihop och som ger människor möjligheter att utvecklas. Liberalismens svar på våra samhällsutmaningar utgår från människans bästa – inte statens eller enskilda gruppers.

Liberalismen värnar människans frihet, öppna och demokratiska samhällen, marknadsekonomi och handel över gränserna. Samtidigt behöver vi som verkar i liberala partier bli ännu bättre på att föra dialog med människor och komma med lösningar som gör verklig skillnad för människor i vardagen.

Vi behöver också nå ut till fler som delar grundläggande liberala värderingar om personlig frihet, ökad rättvisa och en fungerande rättsstat – många som idag står utanför politiken.

Liberala värderingar och reformer under mer än 100 år är viktiga skäl till varför Sverige i dag är ett rikt och framgångsrikt land. Ett land byggt på handel, entreprenörskap, mångfald och tillit mellan människor. Receptet för att bygga ett välmående land är inte etnisk eller kulturell homogenitet eller slutenhet mot omvärlden.

Populistpartiernas retorik bidrar till att förgrova den politiska debatten, att leta syndabockar i stället för lösningar och att försvåra handlingskraftiga parlamentariska majoriteter. Sverige och Europa behöver mer liberal politik.


Annie Lööf, partiledare Centerpartiet
Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Centerpartiet

LÄS VIDARE

DEBATT Är Annie Lööf verkligen beredd att stoppa SD?

ÄMNEN I ARTIKELN

Centerpartiet

Annie Lööf

Abir Al-Sahlani

Hbtq

Sverigedemokraterna

Fidesz

Högerpopulism