Debatt

Rekordstor satsning på tryggare Sverige

SD: Vi lägger 36 miljarder kronor på rättsväsendet i vår budget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med det största paketet för rättsväsende som någonsin presenterats i Sveriges riksdag, 36 miljarder kronor, vill vi kickstarta ekonomin och samtidigt slå ett hårt slag mot den grova brottsligheten, skriver Jimmie Åkesson, Oscar Sjöstedt och Adam Marttinen, SD.
Med det största paketet för rättsväsende som någonsin presenterats i Sveriges riksdag, 36 miljarder kronor, vill vi kickstarta ekonomin och samtidigt slå ett hårt slag mot den grova brottsligheten, skriver Jimmie Åkesson, Oscar Sjöstedt och Adam Marttinen, SD.

DEBATT

DEBATT. Parallellt med Coronaviruset har ett allvarligt samhällsproblem tillåtits växa i det fördolda. Sverige närmar sig i dag en trygghetskollaps där medborgarens säkerhet sakta bryts ned. Den grova brottslighetens rötter letar sig allt längre in i samhällets innersta.

Till stora delar är detta en följd av vek och ogenomtänkt politik som prioriterar rehabiliteringen av våldsbrottslingar framför brottsoffrens välmående och trygghet. Den här utvecklingen kan inte tillåtas fortgå.

Coronavirusets härjningar har lämnat Sveriges ekonomi åderlåten och i stort behov av statliga stimulansåtgärder. Vi presenterar därför vår investering i tryggheten.

Med det största paketet för rättsväsende som någonsin presenterats i Sveriges riksdag, i omfattningen 36 miljarder kronor, avser vi att offensivt och effektivt kickstarta ekonomin och samtidigt slå ett hårt slag mot den grova brottsligheten.

Medan andra väljer att bygga höghastighetståg eller sänker skatter för enskilda grupper så bygger vi fängelser, polishus och häkten – vi bygger ett säkrare Sverige

Vi investerar i tryggheten genom:

  • 4,5 miljarder kronor avsätts för betald polisutbildning.
    Människor mitt i livet ska snabbt och utan ekonomiska hinder kunna sadla om för en karriär inom polisen. Därför vill vi att staten betalar studielön till alla som utbildar sig till poliser.
  • 2,5 miljarder kronor per år under 2021 och 2022 för fem tusen statligt finansierade ordningsvakter. Dessa ska täcka upp det tillfälliga trygghetsbehov som kommuner lider av under den allvarliga polisbrist som sittande regering inte lyckats råda bot på. En ordningsvakt på det lokala torget ingjuter trygghet hos medborgaren och avskräcker potentiella förövare från att begå brott.
  • Polismyndigheten förstärks med 10,9 miljarder kronor fram till och med 2023 varav 4,6 av dessa går direkt till att höja polisernas löner. I anslaget till myndigheten ingår också anställning av administrativ personal för att avlasta polisernas pappersarbete till en kostnad på 2,7 miljarder kronor under budgetperioden.
  • Kriminalvården förstärks med cirka 7,9 miljarder kronor under kommande tre år varav 5,3 av dessa omedelbart avsätts för byggande av anstalter. Vi ser ett behov av en dubblering av antalet häktes- och anstaltsplatser fram till 2028. Satsningen skapar förutsättningar för att påbörja den nybyggnation som krävs och syftar dessutom till att stimulera ekonomin och skapa jobb i sviterna av Coronapandemin. Resterande medel används bland annat till att kortsiktigt lösa den mer akuta situationen med överfulla fängelser genom att hyra anstaltsplatser utomlands.
  • Utöver detta budgeterar vi för utökade anslag till Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Ekobrottsmyndigheten och Säkerhetspolisen. Vi satsar på trygghet i utsatta områden, en fullskalig folkräkning, förvarsplatser för utvisningsdömda samt verkställande av utvisningar, och mycket mer.

Vi blir i stort sett dagligen påminda om det som pågår på många håll i landet. Vissa får uppleva det från första parkett, andra från tv-soffan. Det får inte bara konsekvenser för de som är direkt utsatta – det drabbar och berör oss alla. Det våld, den terror, den rädsla som följer i kriminalitetens spår kan inte mötas med undfallenhet.

En svag politik, som ger brottslingarna ytor nog att växa sig starkare, ger följdverkningar överallt i vår vardag. Utsattheten varierar beroende på var du har ditt hem och din familj.

Tilliten till varandra skadas allvarligt, vi sluter oss närmare våra nära och misstänkliggör människor som kanske bara är på väg hem från arbetet, skolan eller krogen.

Vi står inför allvarliga strukturella och potentiellt livsfarliga situationer om vi inte får ett slut på den utbredda brottsligheten.

Kan inte staten garantera medborgarens säkerhet kommer medborgaren själv troligtvis att garantera sig och sin familjs säkerhet – våld riskerar att följa.

Vi kommer aldrig under några omständigheter att acceptera detta. Vi kommer aldrig se mellan fingrarna när vanligt hederligt folk utsätts för de mest grymma illdåd. Vår trygghetsinvestering skulle allvarligt försvåra för de grovt kriminella. De skulle bli varse rättsstaten Sverige som aldrig förr.

Gradvis skulle vi montera ned de kriminellas våldskapital till oigenkännlighet, vapen för vapen, vägspärr för vägspärr.

En rejäl investering i tryggheten är vad som krävs. Och detta är vad vi sverigedemokrater kommer att kämpa för. I vårt Sverige kommer tryggheten alltid i alla lägen först. Vi gör det inte genom tomma ord. Vi gör det i konkret handling.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)
Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Statsbudgeten 2021

LÄS VIDARE

DEBATT Kravet: Dra tillbaka höjd skatt på alkohol

ÄMNEN I ARTIKELN

Statsbudgeten 2021

Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson

Adam Marttinen

Oscar Sjöstedt

Kriminalvården

Brott