Folkets vilja: Minska invandringen till EU

Tomas Tobé: Nu vilar en stor uppgift på den svenska regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ska omläggningen och den nya politiken göras trovärdig måste den gå i takt med såväl medlemsländernas som medborgarnas vilja. Den allmänna uppfattningen i Sverige om migrationspolitiken på EU-nivå är tydlig, skriver Tomas Tobé.
Ska omläggningen och den nya politiken göras trovärdig måste den gå i takt med såväl medlemsländernas som medborgarnas vilja. Den allmänna uppfattningen i Sverige om migrationspolitiken på EU-nivå är tydlig, skriver Tomas Tobé.

DEBATT. Svenska folket förväntar sig att EU tar kontroll över invandringen till Europa. I en opinionsundersökning gjord av Demoskop, på uppdrag av Moderaterna i Europaparlamentet, anser en majoritet av de tillfrågade att asylinvandringen till EU ska minska.

Vi står nu inför en omfattande reformering av Europas invandringspolitik, till följd av EU-kommissionens nya migrationspakt. Hittills har Europasamarbetet närmast fallerat på detta område. Det har visat sig i allt från gränskaos och humanitära katastrofer till långvariga och svåra segregationsproblem i flera länder i Europa, däribland Sverige.

Allt medan migrationstrycket mot EU har varit mycket högt så har medlemsländerna samtidigt inte kunnat enas om en fungerande invandringspolitik.

Ska omläggningen och den nya politiken göras trovärdig måste den gå i takt med såväl medlemsländernas som medborgarnas vilja. Den allmänna uppfattningen i Sverige om migrationspolitiken på EU-nivå är tydlig.

Den opinionsundersökning vi låtit göra visar på att en majoritet vill se en lägre invandring till EU. En majoritet är också av uppfattningen att varje medlemsland i EU borde få sätta upp ett tak för sitt flyktingmottagande. Enbart drygt en tredjedel är av motsatt uppfattning i de två frågorna.

Att EU:s invandringspolitik fungerar dåligt har således inte gått de svenska väljarna förbi. Men undersökningen visar inte att svenska väljare är skeptiska till EU-samarbete inom migrationspolitiken, tvärtom.

Nästan nio av tio, av de som tillfrågats, anser att EU:s medlemsländer bör samarbeta mer inom invandringspolitiken, till exempel gemensamt hantera asylsökande. Ytterst är det också så vi långsiktigt kan åstadkomma en lägre invandring till Sverige.

För oss moderater har det länge varit viktigt att få på plats en politik i den här riktningen. Dagens ordning är varken rättssäker eller rättvis. I praktiken är det människosmugglare som avgör vilka som får söka asyl i Europa.

Den nya migrationspolitiken bör i stället ta fasta på att stärka den yttre gränsen, gemensamma regler för asylprövning, med nationellt självbestämmande över volymen på mottagandet samt fördjupade samarbeten med länder utanför Europa.

Framför allt måste större åtskillnad göras vad gäller flyktingar och ekonomiska migranter.

Det sista är viktigt eftersom EU:s samlade statistik visar att majoriteten av alla som söker asyl inom EU får avslag på ansökan i första instans. Det handlar om ett missbruk av asylrätten som måste åtgärdas.

Ett volymmål för asylmottagande på EU-nivå behövs.

Det är ohållbart att vi trots tiden som gått sedan flyktingkrisen ligger kvar på nivåer av asylsökande som är ungefär dubbelt så höga som innan 2015, där de flesta som söker saknar asylskäl.

Den typen av mål eller tak skulle utgöra en styråra, så att den nya politiken leder till en lägre invandring och att skydd ges till de som verkligen behöver. Till exempel kvinnor och barn som i dag inte kan ta sig till Europa.

När den nya politiken nu ska förhandlas fram kommer Moderaterna ställa dessa krav i Europaparlamentet. En stor uppgift vilar också på den svenska regeringen, att agera konstruktivt och inte bidra till ytterligare låsningar i migrationsförhandlingarna med de andra medlemsländerna.

Sveriges befolkning tycks vilja se mer gemensam EU-politik, som innebär en betydligt lägre invandring till EU. Det förpliktigar.


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE