Politiker misstolkar varandra – med flit

Debattörerna: Dags att bli konstruktiva om vi ska klara dagens utmaningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inför det kommande valet efterlyser vi en gemensam ansträngning att diskutera hederligt. Där sakfrågor står i centrum snarare än politiskt taktiserande, skriver Martin Marmgren (MP) och Abir Al-Sahlani (C).
Inför det kommande valet efterlyser vi en gemensam ansträngning att diskutera hederligt. Där sakfrågor står i centrum snarare än politiskt taktiserande, skriver Martin Marmgren (MP) och Abir Al-Sahlani (C).

DEBATT. Sverige står i dag inför ett antal stora utmaningar, exempelvis miljö- och klimatfrågorna och utanförskapet i flera av våra förorter. Det finns, som sig bör, olika tankar kring hur vi ska ta oss an problemen. När demokratin fungerar som bäst får förslag och idéer mötas och brytas mot varandra i debatt för att vi som samhälle ska kunna välja en så bra väg som möjligt framåt.

Det blir inte alltid så. I USA präglades det förra valet av lögner, falskspel, hat och personangrepp. Och den kandidat som utan konkurrens stod för de flesta och värsta övertrampen är i dag president i världens mäktigaste demokrati.

Sverige är inte USA, men en del av de fenomen som tog Donald Trump till makten blir allt vanligare även här. Speciellt på sociala medier är debatten stundtals extremt polariserad och tonen mellan olika politiska läger ofta oförsonlig.

Motståndarsidan bemöts med hån och raljans, inte sällan genom att deras förslag eller avsikter förvrids. Det skadar inte bara förtroendet för politiker och politiskt färgade ledarskribenter, det slår också undan benen för den politiska processen.

Det finns många debatter som kidnappats och förstörts av medvetna misstolkningar. Polisens förebyggande arbete framställs som om man vill bjuda kriminella på bullar i stället för att avbryta och lagföra brottslighet. Skolkomissionens förslag om ett antagningssystem till populära friskolor som inte förutsätter att barnen köas när de är nyfödda (och således sorterar bort stora grupper) fultolkas som om barn skulle lottas omkring till slumpvis utvalda skolor.

I migrationsdebatten stämplades länge alla röster som hävdade att det fanns behov av en ökad kontroll och reglering som rasistiska. I samtliga fall hade en sansad och nyanserad debatt ökat förutsättningarna för att bedriva faktabaserad politik.

De värsta övertrampen kommer konstant ifrån samma miljö som bar Trump till makten, högerpopulistiska och främlingsfientliga krafter vars åsikter och metoder även till viss del återfinns hos etablerade debattörer och rikspolitiker.

De är dock långt ifrån ensamma. Delar av i stort sett alla politiska rörelser faller ibland tillbaka på rent fula debattknep. Till stor del beror detta på att lagtillhörigheten blir viktigare än fakta. Fenomenet beskrivs av forskaren Dan Kahan, som även har visat att varken intelligens eller kunskap ger något större skydd mot tendensen att låta åsikter förvrida hur man tolkar fakta.

Inför det kommande valet efterlyser undertecknade en gemensam ansträngning att diskutera hederligt. Där sakfrågor står i centrum snarare än politiskt taktiserande.

Där man avstår ifrån personangrepp, hånfullhet och raljans. Där man bemöter sina politiska motståndares argument utifrån vad de egentligen menar, och inte utifrån den värsta möjliga tolkningen man kan göra. Där man är noga med fakta, och förhåller sig källkritisk till information när den skulle stärka det egna lägrets argumentation. Och inte minst där fler strävade efter att förhålla sig nyfiket och med ett öppet sinne snarare än att vara låst i sitt fack.

Det är också den egenskap som enligt Kahan ger det bästa skyddet mot polarisering och ”bias” (partisk snedvridning).

För att genomföra politik behöver man vinna val. Det är naturligt med en politisk debatt som visar på skillnader. Men vi får inte glömma att det bakomliggande målet hela tiden bör vara ambitionen att bygga ett bra samhälle, att tjäna, inte att söka makten för dess egen skull.

Eftersom den stora majoriteten av politiskt aktiva och engagerade personer är schysta människor som har engagerat sig just för att de vill göra världen bättre borde vi tillsammans kunna upprätthålla ett konstruktivt debattklimat.


Martin Marmgren, polis och ledamot i kommunfullmäktige i Solna. Kandiderar till riksdagen (MP)
Abir Al-Sahlani, projektledare. Kandiderar till riksdagen (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE