Målet – en halv miljon nya bostäder till 2030

Debattörerna: Så kan vi socialdemokrater bygga bort segregationen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Genom långsiktiga lösningar kan vi bryta bostadssegregationen och utanförskapet.  Därför föreslår S partistyrelse att en halv miljon nya bostäder ska påbörjas till år 2030, skriver Morgan Johansson, Johan Löfstrand, Mikael Damberg och Karin Wanngård.
Genom långsiktiga lösningar kan vi bryta bostadssegregationen och utanförskapet. Därför föreslår S partistyrelse att en halv miljon nya bostäder ska påbörjas till år 2030, skriver Morgan Johansson, Johan Löfstrand, Mikael Damberg och Karin Wanngård.

DEBATT. Till år 2030 ska bygget av en halv miljon nya bostäder påbörjas. Det föreslår Socialdemokraternas partistyrelse inför kongressen senare i veckan.

Där sätter vi riktningen för en offensiv bostadspolitik som ger alla möjlighet att bo bra genom livet, som ger utsatta områden en nystart och som ger oss möjligheten att bygga bort segregation.

Hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv.

Ens bostad påverkar vilka arbeten man kan ta, var man kan studera, och hur mycket av ens tid som går åt till pendling. Boendemöjligheterna avgör om du kan flytta hemifrån, påverkar närheten till förskolor och skolor och möjligheten att känna trygghet.

Att ha en bostad är en social rättighet, och det är politikens uppgift att se till att bostadsbyggandet intensifieras och att det befintliga beståndet rustas upp.

För oss socialdemokrater är målsättningen bra och trygga bostäder åt alla. Detta kräver en nationell bostadspolitik som fokuserar på att bygga en blandning av bostäder i hela landet.

I storstäderna är bostadsbristen akut, men hela landet behöver fler och blandade sorters bostäder.

Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år, och det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu tar vi nästa steg.

Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och därför föreslår partistyrelsen att vi ska ha som målsättning att en halv miljon nya bostäder ska påbörjas till år 2030.

Detta kommer ge nya möjligheter i livet att ta det där drömjobbet, att flytta till din första lägenhet och ge möjlighet att studera på den ort du vill.

Fler behöver kunna få chansen att flytta hemifrån och inte leva med ångesten över andrahandskontrakt som snart gå ut.

En halv miljon bostäder som ger landsbygd, bostadsområden och stadsdelar en nystart och ger möjlighet att bygga bort segregation.

Att bryta segregationen är helt centralt för att stärka sammanhållningen i vårt land. Detta gör vi inte genom särlösningar för några få, utan med en offensiv bostadspolitik där det byggs blandat i hela landet.

Här har stat och kommun ett gemensamt ansvar. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att du, var du än bor har tillgång till bra och trygga bostäder.

Kommunerna ska ges ett tydligare ansvar än i dag. Samtidigt ska kommunernas förutsättningar förbättras så att de kan bygga mer.

De statliga bostadspengarna, investeringsstöden, har varit framgångsrikt. Genom att över 46 000 lägenheter har beviljats investeringsstöd har det kunnat byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.

Investeringsstödet ska utvecklas och bidra till att ännu fler billigare hyresrätter byggs.

Allmännyttan står i dag för de flesta nyproducerade hyresrätter och leder utvecklingen i att pressa boendekostnader. Allmännyttans villkor ska därför stärkas för att kunna fortsätta ha en ledande roll.

Det är helt avgörande att det finns ett omfattande hyresbestånd och en gemensam bostadsförmedling på en ort för att alla ska kunna leva i bostäder som passar sitt behov.

Vi vill att alla ska ha råd att bo. Därför motsätter vi oss marknadshyror. Den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas, där hyresgästens intressen ska bejakas.

Vi kommer också fortsätta att avsätta statliga bostadspengar som bidrar till att fler bostäder med rimligare hyror byggs.

Fler ska också kunna äga sitt boende.

Många vill och kan äga sitt boende, det ägda boendet är en viktig del i svensk bostadspolitik. Därför får lånetak och amorteringskrav inte vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus.

Denna offensiva politik föreslår partistyrelsen för kongressen att besluta.

Med fler bostäder kommer vi fortsätta att bygga ett land som håller ihop och där alla kan bo och känna ro och trygghet.


Morgan Johansson, föredragande för Socialdemokratiska partistyrelsen (S)
Johan Löfstrand, föredragande för Socialdemokratiska partistyrelsen (S)
Mikael Damberg, föredragande för Socialdemokratiska partistyrelsen (S)
Karin Wanngård, föredragande för Socialdemokratiska partistyrelsen (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE