Vi samarbetar gärna om studentbostäder

Slutreplik från fyra studentkårer om bostadsbristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Det krävs samarbete”, skriver ministrarna i sitt svar. Det har de helt rätt i – och vi står med öppna armar för att tillsammans hitta lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna för att vara student i Sverige. Slutreplik från fyra studentkårer.
”Det krävs samarbete”, skriver ministrarna i sitt svar. Det har de helt rätt i – och vi står med öppna armar för att tillsammans hitta lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna för att vara student i Sverige. Slutreplik från fyra studentkårer.

SLUTREPLIK. ”En stabil ekonomi och boendesituation är viktigt för att studerande ska kunna bedriva sina studier framgångsrikt.” skriver utbildningsminister Anna Ekström och bostadsminister Johan Danielsson i en replik på vår debattartikel.

Det låter fantastiskt, vi håller helt med! De argument som sedan följer stillar dock inte vår oro.

Vi ser hoppfullt på att ministrarna pratar med varandra om studenternas situation och skickar in ett gemensamt svar på vår artikel. Vi välkomnar att de ser behovet av samverkan och är angelägna om att samarbeta.

Vi är dock inte övertygade om att argumenten som framförs är tillräckliga.

Ministrarna hänvisar till att CSN-bidraget ökades 2018, investeringsstödet, samt utredningen om bostadsbidraget.

Ökningen av CSN-bidraget var mycket välkommen. Det har dock gått fyra år nu, och 300 kronor täcker inte ens en månadsbiljett i kollektivtrafiken i någon av de fyra städer vi representerar. Enligt Lendos beräkningar gick svenska studenter back 372 kronor per månad under 2021.

Vi vill påstå att beräkningarna var lågt tilltagna, och att siffran är markant högre i storstäderna.

Investeringsstödet är i grunden ett positivt verktyg och vi beklagar att det har avskaffats. Det har dock haft marginell påverkan på studentbostadsbyggandet i storstäderna.

För att investeringsstödet ska fungera som en del av lösningen i studentbostadsfrågan behöver det anpassas utifrån de förhållanden som gäller i storstäderna.

Utredningen om bostadsbidraget var välkommen och vi ser positivt på förslagen som syftar till att minska risken för skuldsättning.

Men, utredningen har i första hand fokuserat på barnfamiljer och studenter nämns knappt i förbifarten.

Det saknas flera åtgärder för att bostadsbidraget ska få önskad effekt för studenter.

Anna Ekström och Johan Danielsson avslutar med något väldigt viktigt: ”Det krävs samarbete och stort ansvarstagande från flera parter för att uppnå en god tillgång till studentbostäder och en trygg bostadssituation för Sveriges studenter.”

Det har de helt rätt i – och vi står med öppna armar för att tillsammans hitta lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna för att vara student i Sverige.


Sofia Holmdahl, ordförande SSCO – Stockholms studentkårer
Jack Vahnberg, ordförande Göteborgs förenade studentkårer
Uppsala universitets förenade studentkårer
Emma Svensson, ordförande Lunds universitets studentkårer


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE