M hycklar i sin iver att försvara kärnkraften

C: Oacceptabelt att klassa fossil gas som hållbar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-01-07

I sin iver att vilja försvara allt som innehåller kärnkraft sväljer Moderaterna med hull och hår ett förslag som är ett dråpslag mot Europas klimatsatsningar, skriver Emma Wiesner och Rickard Nordin.

DEBATT. EU:s så kallade taxonomi, klassificeringen av vilka verksamheter som ska ses som hållbara och kvala in för grön finansiering, skapar på nytt rubriker.

Denna gång genom att EU-kommissionen, på självaste nyårsafton, la fram ett förslag där fossil gas ses som hållbart.

Det är uppåt väggarna att det verkar som att Moderaterna går i fällan och sållar sig till de som vill att EU ska öka den fossila energin i Europa och räkna den som hållbar.

När resten av Sverige och Europa höll på att ringa in och fira det nya året skickade EU-kommissionen ut ett kontroversiellt förslag några timmar innan midnatt.

Ett förslag som inte var något att fira. Kommissionen anser att naturgas, ett rent och skärt fossilt bränsle, läggs till som ett hållbart energislag i en ”övergångsperiod”.

Den fossila gasen tillåts släppa ut hela 270 gram koldioxid per kWh och fortsätta ses som grön. För alla övriga energislag, som energi från svensk vattenkraft, är gränsen 100 gram. Det här är fullkomligt oacceptabelt för oss i Centerpartiet.

I klartext betyder det att fossil gas är ett hållbart energislag – men inte biodrivmedel som etanol. Förnybar energi från den svenska skogen beläggs med särskilda krav för att kunna ses som hållbar, men fossil gas får en gräddfil.

Hela processen med EU:s taxonomi har varit förföljd av klimatovänliga förslag och beslutsfattandet som skett bakom lyckta dörrar av byråkrater på EU-kommissionen.

Men det farligaste i det här är egentligen de effekter som förslaget leder till, där klimatet är den stora förloraren.

I dag är 73 procent av Europas energi fortfarande fossil. Då kan vi inte låsa in oss i gammal och klimatfientlig teknik, utan fokus måste vara att ställa om och stärka det förnybara. EU:s taxonomi går åt fel håll.

Även kärnkraft läggs till som ett hållbart övergångsenergislag på grund av dess låga koldioxidutsläpp och omfattande vetenskapliga studier som granskat övriga parametrar.

Kärnkraft kan spela en roll i en övergångsperiod, men det måste givetvis göras på marknadsmässiga villkor och det är viktigt att EU följer de vetenskapliga råd som finns. Men att den fossila gasen inkluderas gynnar ingen.

Politiken måste lyssna på forskningen: Fossila bränslen har ingen roll att spela i vårt energisystem. Att fossila bränslen anses vara hållbara är inget annat än politiskt spel, och har ingenting med vetenskap att göra.

I det här läget går Moderaterna ut och välkomnar förslaget med pompa och ståt. Det är rent hyckleri. I sin iver att vilja försvara allt som innehåller kärnkraft sväljer de med hull och hår ett förslag som är ett dråpslag mot Europas klimatsatsningar.

Som förslaget är lagt går det inte att rösta för kärnkraft och emot gas. Därför måste Moderaterna, men även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, stå till svars för hur man kan vilja rösta för något som definierar fossil gas som hållbart.

Den här soppan, som gör att svenska skogsbruket i grunden anses ohållbart samtidigt som fossil gas gynnas, visar hur skadligt det är när politiken ska välja vinnare och förlorare. Vi behöver ny energi till Europa, inte gammal och smutsig.

Det är dags att Moderaterna lever upp till sina stora ord gällande att man vill fasa ut det fossila. Utan ett tydligt regelverk som skrotar investeringar i fossil energi blir det rätt och slätt omöjligt att nå Europas klimatmål.


Emma Wiesner, Europaparlamentariker Centerpartiet
Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen