Moskéer ger inte stöd till våldsutsatta kvinnor

Kvinnoföreningar: Vi kräver att ni tar ert ansvar – skydda dem som söker hjälp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kvinnor berättar att de inte fått någon hjälp och i stället rekommenderas att lösa problemet med mannen inom hemmets väggar. Ett råd som kan vara direkt dödligt, skriver Leila Rahman från Kvinnoförmedlingen (till höger på bilden) tillsammans med Petra från Nätverket gömda kvinnor.
Kvinnor berättar att de inte fått någon hjälp och i stället rekommenderas att lösa problemet med mannen inom hemmets väggar. Ett råd som kan vara direkt dödligt, skriver Leila Rahman från Kvinnoförmedlingen (till höger på bilden) tillsammans med Petra från Nätverket gömda kvinnor.

DEBATT. Föreningen Kvinnoförmedlingen tillsammans med Nätverket gömda kvinnor har med start den 17 maj skickat ut mejl till 33 moskéer över hela Sverige.

I mejlet har vi erbjudit stöd i arbetet för att motverka våld i nära relation och utbildning kring ämnet.

Vi frågade samtliga moskéer som omfattades av utskicket om de i dagsläget har någon form av rådgivning för våldsutsatta kvinnor och barn som lämnar eller har lämnat en våldsam man.

Inte en enda moské har svarat.

Vi har även försökt ringa moskéerna vid flera tillfällen och tidpunkter under flera dagar för att stämma av om de mottagit mejlet. Ingen har svarat. Vi har mötts av olika telefonsvarare.

Kvinnoförmedlingen har sedan flera år tillbaka försökt komma i kontakt med moskéerna, för att finna stöd för dessa kvinnor.

Även då har vi mötts av kalla handen, med undantag för ett fåtal imamer som i dagsläget inte är verksamma vid någon av våra svenska moskéer.

I många av våra svenska muslimska församlingar finns det inget stöd eller skyddsnät för kvinnor som försöker eller har lämnat en våldsam relation, många gånger tillsammans med barn.

Flera av dessa kvinnor kan inte det svenska språket, och vet inte hur det svenska samhället fungerar i form av rättigheter och myndighetskontakter. De kontaktar en moské i hopp om att få rådgivning av en imam, men moskéerna saknar det stödet.

Kvinnor berättar att imamerna råder dem att lösa problemet inom familjen, inte blanda in polis, socialtjänst eller andra myndigheter.

Oftast med något egentolkat argument ur Koranen om hur Gud älskar dem som är tålmodiga och inte låter ”hemmets problem” nå utomstående.

Kvinnoförmedlingen och Gömda kvinnor arbetar ideellt för att hjälpa våldsutsatta och gömda kvinnor, unga tjejer och barn på olika sätt. Det kan handla om allt från rådgivning och ekonomiskt bistånd till att dela ut presentkort och matkassar.

Fatima hör av sig och frågar om vi kan hjälpa till ekonomiskt med en flytt, då mannen haft hand om ekonomin och hon inte ens fått arbeta.

Jessica undrar över om vi känner till en bra advokat då mannen nu stämt henne på vårdnaden av barnen. Mona har tomt i kylen, och undrar om vi kan bistå med pengar för att köpa mat och blöjor.

Våra nätverk kommer i kontakt med många av dessa kvinnor dagligen. De hör av sig och berättar att de inte fått någon hjälp, inget stöd, och i stället rekommenderas att lösa problemet med mannen inom hemmets fyra väggar.

Ett råd som kan vara direkt dödligt, eller förenat med stor fara.

Hade dessa imamer gett samma råd till sina döttrar? Har dessa imamer inte lovat Gud att arbeta för att främja det muslimska samfundet eller gäller det endast den manliga delen?

På vilket sätt gör man det när man aktivt och ibland även systematiskt försummar kvinnorna och deras rätt?

Kvinnan har inom islam rättigheter och en av dessa är att skilja sig. På vilket sätt blir det en rättighet, när en kvinna hellre ska lösa problemen inom familjen, i stället för att ta hjälp för att till exempel skydda sig själv och sina barn från en våldsam man?

Så, alla muslimska församlingar i Sverige, var finns stödet, tryggheten och rådgivningen för våra muslimska kvinnor och barn? Hur säkerställer ni att de i trygghet kan ta sig ur och ifrån en våldsam relation precis som vår religion förespråkar?

Vi på Kvinnoförmedlingen och Nätverket gömda kvinnor kräver att ni tar ert ansvar och hjälper och skyddar dessa kvinnor och barn, vilket ni som imamer är skyldiga till. Hur säkerställer vi att det kommer genomföras? Vi hjälper gärna till.


Petra, Nätverket gömda kvinnor
Leila Rahman, Kvinnoförmedlingen
Av säkerhetsskäl skriver Nätverket gömda kvinnor under pseudonym.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE