ÅSIKT

Färre nyanlända till kommunerna i år

Regeringens besked i dag: Nu avlastar vi för dem som redan har ett stort mottagande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
När alla kommuner delar ansvaret för mottagandet blir det möjligt för fler nyanlända att så snabbt som möjligt påbörja sin etablering, skriver Ylva Johansson.

DEBATT. Jobben har från dag ett legat högst på regeringens dagordning. Alla som kan arbeta ska arbeta, och våra höga ambitioner för sysselsättningen i Sverige styr prioriteringarna i regeringens politik.

Jobben är också nyckeln för nyanländas etablering: Det är vägen till egenförsörjning och makt över den egna tillvaron, till att få bidra till samhällsbygget och till ett socialt sammanhang med allt vad det innebär.

Var man bosätter sig är en av de viktigaste faktorerna för individens jobbchanser. Trots det har det saknats verktyg för att styra mottagandet efter var individen kan komma i arbete.

I stället har en stor andel nyanlända bosatt sig hos bekanta i bostadsområden som sedan tidigare haft ett stort mottagande. Samtidigt har många välbärgade kommuner med fördelaktiga arbetsmarknadslägen tagit emot väldigt få nyanlända.

Den osolidariska fördelningen var ohållbar. Förra året infördes därför en ny lagstiftning som innebär att mottagandet av nyanlända som inte väljer att bosätta sig på egen hand styrs av befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge och tidigare mottagande.

Genom att fördela ansvaret för mottagandet blir det möjligt att skapa hållbara planeringsförutsättningar i kommunerna. På samma sätt som Sverige på EU-nivå driver på för en rimlig omfördelningsmekanism mellan medlemsländerna behöver vi en rättvis fördelning mellan Sveriges 290 kommuner.

Innan årsskiftet signalerade många kommuner att de skulle få svårt att klara mottagandet och att situationen var mycket ansträngd.

För att förbättra förutsättningarna för kommunerna att klara sina åtaganden beslutade regeringen därför att ge kommunerna ytterligare tid, upp till fyra månader från anvisningsbeslutet, för att bereda plats åt nyanlända som anvisats under 2016.

I dag beslutar regeringen dessutom att sänka antalet nyanlända som omfattas av anvisningar under 2017, samt att i fördelningen ge ökad vikt åt antalet egenbosatta för att ytterligare avlasta de kommuner som har ett stort totalt mottagande.

Inte sedan miljonprogrammet har det byggts så många lägenheter i Sverige. Det gynnar alla. Eftersom kommunerna numera är skyldiga att ta sin del av ansvaret för mottagandet måste planer för bostadsförsörjningen upprättas och kommunerna. Det ökade bostadsbyggandet skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att förbättra matchningen när det blir möjligt för fler att hitta bostad där jobben finns.

Det är oerhört viktigt att etableringen inte försenas. Utan den nya bosättningslagen skulle bosättningen sannolikt försenas ytterligare och de kommuner som redan i dag har ett stort antal egenbosatta skulle tvingas ta ett ännu större ansvar för mottagandet.

Segregationen mellan bostadsområden har länge varit ett stort problem för Sverige. Den gamla regeringen förde en aktiv politik för att öka klyftorna, vilket ledde till att segregationen ökade och att skillnader i livsvillkor förstärktes. Detta är en utmaning som regeringen tar på största allvar och det är nödvändigt att vända denna utveckling för att hålla ihop Sverige.

När alla kommuner delar ansvaret för mottagandet blir det möjligt för fler nyanlända att så snabbt som möjligt påbörja sin etablering. Detta gör att färre bosätter sig hos släktingar och bekanta, ofta i trångbodda lägenheter, där den sociala och ekonomiska utsattheten är stor. På så sätt kan vi motverka att segregationen förvärras, och lägga grunden för ett samhälle som håller ihop.

Det är viktigt att inte förminska den svåra utmaning som många kommuner står inför. Kombinationen av mångårigt lågt bostadsbyggande och rekordmånga asylsökande under 2015 gör att många kommuner kämpar hårt för att klara mottagandet.

Regeringen välkomnar den målmedvetenhet kommuner uppvisat när det gäller att finna lösningar för att välkomna nyanlända.

Den starka jobbtillväxten och höga efterfrågan på arbetskraft skapar ett gyllene tillfälle att lyckas med etableringen, som vi inte får gå miste om. Då krävs det att människor snabbt får bostad där jobb finns för att kunna påbörja sin etablering.


Ylva Johansson

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många får stanna i Sverige

ARTIKELN HANDLAR OM