ÅSIKT

EU – en superstat

Foto: Vill få mer makt EU:s riktning är utstakad: EU får makt på allt fler områden, anser dagens debattör. Foto: EU
DEBATT

I förrgår anklagade Johan Flanke (s) nej-sidan för ”skrämseltaktik” och konstaterade att några sneda gurkor minsann inte har förbjudits.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag går EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (v) till motattack, och hävdar att EU allt mer liknar en superstat.

Johan Larsson är en förbannad blivande pappa som i måndags berättade om sin gravida flickvän Sofia, som knappt kan röra sig på grund av ryggont. Arbetsför, sa försäkringskassan.

Men Margaretha Bergagård, biträdande försäkringschef, försvarar försäkringskassans policy att graviditet inte är en sjukdom.

Ì´1;I dag publicerar debatt-sidan två repliker.

Foto: Eva-Britt Svensson.

Johan Flanke lägger ribban lågt i sin artikel om Nej-sidans ”skrämseltaktik”. I sin utvärdering gör han klart för oss att varken gurkor, jordgubbar eller lingon ratats till följd av EU. Han gör sedan en ihålig genomgång av vad som hänt med Sveriges arbetslöshet, välfärd, jämställdhet och internationell solidaritet sedan inträdet 1995. Hans slutsats är att det skett förbättringar – eller åtminstone inga försämringar – tack vare medlemskapet. Från min horisont som EU-parlamentariker är jag av en helt annan uppfattning. Vi börjar från början, men lämnar röda lingon och sneda gurkor, vars öde tydligen spelade roll för Flankes analys, därhän.

ARBETSLÖSHETEN

I förrgår anklagade EU-förespråkaren Johan Flanke nej-sidan för att skrämmas. Efter den borgerliga katastrofregeringens fall 1994 var arbetslösheten skyhög. Det har tagit ett helt decennium att få ner den till fem procent. Det har vi inte EU att tacka för. Flanke nämner kunskapslyftet som gett hundratusentals ”möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden”. Kunskapslyftet är en nationell åtgärd. En åtgärd som i framtiden försvåras, då full sysselsättning, enligt EU:s ekonomiska och monetära union EMU, underordnas reglerna för inflationsbekämpning.

Löntagarkollektivets andel av nationalinkomsten sjunker kontinuerligt, medan kapitalägare stärker sin makt, här och i övriga EU-länder.

VÄLFÄRDEN

Flanke skriver att svensk politik syftat till att skapa ”ordning och reda” i de offentliga finanserna. Om Flanke menar att det är ”ordning och reda” att det sedan sjuttiotalet har skett ständiga nedskärningar, som lett till att det stadigt gått utför med den offentliga sektorns kapacitet, så har han ju rätt.

Han nämner maxtaxan inom förskolan och högkostnadsskyddet för pensionärers tandläkarkostnader, som exempel på vår utbyggda välfärd.

För personal inom förskolan har reformen inneburit större barngrupper, med utslitna och utbrända förskollärare som följd. Högkostnadsskyddet för pensionärers tandläkarräkningar inträder först efter cirka sju tusen kronor, åtskilliga saknar dessa sju tusen.

Länder som står fria från euron har en dubbelt så hög genomsnittlig tillväxt som euroländerna. Av någon anledning glömmer Flanke bort att nämna det.

JÄMSTÄLDHETEN

Sysselsättningen har ökat för kvinnor, skriver Flanke. Vad som har ökat är sysselsättning i otrygga anställningsformer: deltidsarbeten, projekt- och visstidsanställningar. Det har blivit svårare att planera tillvaron. Kvinnor väljer i högre utsträckning bort att skaffa barn.

Trots att vi i kvinnorörelsen i mer än 30 år kämpat för lika lön för lika arbete, tjänar kvinnor fortfarande 82 procent av en man för likvärdigt arbete. Handeln med kvinnor har globaliserats och blivit mycket svårare att komma åt.

INTENATIONELL SOLIDARITET OCH BISTÅND

Min åsikt är att EU-medlemskapet försvårar arbetet för internationell solidaritet. Tullmurar sätts upp. EU subventionerar bönderna för att de ska kunna exportera jordbruksvaror, vilket missgynnar länderna i tredje världen. EU bygger också andra murar, exempelvis Schengenavtalet, som riskerar att skapa ett fort Europa där flyktingar och personer med humanitära behov utestängs. I stället släpper vi in it-ekonomer från exempelvis Indien för att bidra med ekonomisk tillväxt. Det är en kategorisering av människor som inte har något med mänskliga rättigheter att göra.

SJÄLVSTÄNDIGHETEN

Just nu förbereds ett tjänstedirektiv i EU. Högern vill undanröja ”osakliga” hinder för tjänsternas fria rörlighet. Det som på EU-språk kallas för ”osakliga” heter på svenska ”fackliga rättigheter”. Kollektivavtal, miljöskydd och arbete för folkhälsa riskerar att bli olagliga!

Den alliansfrihet vi i decennier värnat om är på väg att marginaliseras. Med den nya konstitutionen blir EU en militär allians ungefär som Nato. Det uttrycks tydligt i konstitutionen att det militära samarbetet ”kommer att leda till ett gemensamt försvar”.

EU:s riktning är utstakad: EU får makt på allt fler områden. Möjligheten att köra över enskilda länder har ökat för varje ändring i Maastrichtfördraget, som antogs i början av 1990-talet.

Om den nya konstitutionen antas tar EU ett av de största stegen hittills mot en federal statsbildning. EU:s makt skulle öka dramatiskt på riksdagens bekostnad.

EU går alltmer mot en superstat och lämnar samarbetet mellan självständiga stater allt längre bakom sig.

Eva-Britt Svensson (EU-parlamentariker v)