”Stoppa mediernas religiösa propaganda”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ulla Johansson, pensionär och debattör: Jag betalar inte licens för att blir matad med kristen propaganda

Den starka propaganda för kristen ideologi som Sveriges Television bedriver framträder tydligare dag för dag. Den nionde mars ett långt inslag i Rapport om en fältpräst som skulle följa de svenska soldaterna i Tchad. Allt i inslaget positivt kring fältprästen. Bara en förskrämd fråga – lågt hållen – om hur icke kristna påverkas av att följas av en fältpräst. Resten endast positiva presentationer av prästen och fältprästrollen.

Fältpräst? Lever vi i sextonhundratalets lutherska ideologi? Jag kontaktar Försvarsmakten för att ta reda på fältprästens uppdrag i vårt tvåtusental. Jo, han håller gudstjänster. Dock är det frivilligt att deltaga. Säger den präst hos Försvarsstaben som informerar.

Så följer fältprästen soldaterna för att vara ”samtalspartner” i svåra situationer. Finns med vid olika möten (briefings). Således en moderniserad fältpräst. Men fortfarande en ideolog som – om vi får uttrycka det så – har hel och full ”tillgång” till soldaterna. Någon psykolog – det vill säga neutral stödperson – finns inte med i Tchad. Som man sade: Det har armén inte tänkt sig.

Känner inte försvarsledningen till att i Sverige är kyrkan skild från staten? Och vad eller vem påverkar Sveriges Television att helt omfamna och acceptera funktionen ”fältpräst” utan tillstymmelse till kritisk granskning av den ideologi-påverkan hela funktionen utgör?

I morgonsoffan den tionde mars: Ingela Agard som självklart positivt presenterar sin nyfunna tro. En människa i en fruktansvärd situation där hennes sjukdom vädjar till allas hjärtan. En person som det är omöjligt att kritisera.

Däremot kan jag kritisera SVT. Varför sändes detta inlägg? I vilket syfte? Hur starkt mitt medlidande med Ingela Agard än är kan jag ju inte undgå att även här se en ideologipåverkan. Som i situationen verkligen slår igenom. ”De många kristna” som enligt uppgift arbetar på SVT har nu tydligen kopplat ett grepp över programmen.

Men jag har inte betalt min TV-licens för att tvingas lyssna till en alltmer växande kristen propaganda. Sänds program kring religiositeter bör de följas av kritisk granskning. Vilken i de allra flesta fall helt saknas. Dålig journalistik med andra ord. Medvetet dålig?

Vilka som släppte fram Sture Johansson och anden Ambres skulle jag även vilja veta. Andra typer av ”andliga” på SVT? En sådan skam! Skam också över andra program – som underhållning eller tänkt seriösa – som presenterar vidskepligheter som hemmahörande i verkligheten. Och de programmen är många!

Dagstidningar är inte bättre vad gäller vidskepelse. Aftonbladet hade häromdagen en artikel om ”spökjägare”, det vill säga två män som drev ut andar ur ”drabbade” hus. Artikeln behandlade både spökena som verkliga fenomen och spökutdrivarna som någon slags seriösa yrkesutövare. Vilken journalist lånar sig till något sådant? Och hur kan tidningen publicera smörjan?

På ledarsidan i samma tidning skriver Helle Klein hyllningar till Svenska Kyrkan varje vecka. Landets största tidning som ”predikstol”.

Vad gäller andar och spöken dyker de upp även i andra dagstidningar. Aftonbladet är inte ensamt i detta. Om inte annat har de flesta tidningar ”horoskop”. Finns det aldrig någon på dessa redaktioner som har vett att skämmas?

Gör inte intellektuella, som hör hemma hos förnuft och upplysning, front mot den kristna propagandan har vi snart ett samhälle liknande det amerikanska där en politiker inte vågar göra ett uttalande i någon riktning utan att fläta in ”Gud” i sammanhanget. Törs helt enkelt inte utelämna guden. Guden blandar sig i NASA:s forskningar och hämmar medicinsk forskning. Lägger en hotande hand över mycket.

Vill vi inte här ha den marschen bakåt mot medeltiden måste forskare och samhällsdebattörer vakna och verkligen se vad som håller på att ske.

Det är farligt att – som nu – blunda för en avmodernisering av tankevärldar och ideologier. Låtsas som vidskepelsens segertåg inte finns. Inte påverkar.

Religiösa friskolor, ständig kristen propaganda, förnekande av naturvetenskapens rön, en flod av vidskepelse som underhållning och därmed som påverkan. Av detta mår forskning och framsteg inte väl. Kläms förnuft och upplysning ihjäl.

Här behövs en aktiv intellektuell motståndsrörelse.

Dagens debattör

Ulla Johansson

75 år, Göteborg

Pensionerad biblioteksassistent.

Skriver debattartiklar, naturkåserier och noveller.

Publicerad: