Oförskämt mot lärarna i förskolan, Skogstad

Replik från Lärarförbundet om små barns lärande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skogstad devalverar förskollärares pedagogiska roll till att handla om barnpassning och att vara lekledare. Det är inte bara felaktigt utan också oförskämt, skriver Johanna Jaara Åstrand.
Skogstad devalverar förskollärares pedagogiska roll till att handla om barnpassning och att vara lekledare. Det är inte bara felaktigt utan också oförskämt, skriver Johanna Jaara Åstrand.

REPLIK. Isak Skogstads inlägg om förskollärare är okunnigt och missvisande. Skogstad skriver att barnen i förskolan ska leka, inte plugga, och menar att undervisning inte har i förskolan att göra.

Det Skogstad inte verkar ha förstått är att undervisningsbegreppet i förskolan handlar om lek, lärande, omsorg och utveckling i en helhet och att undervisningen sker i interaktion mellan den legitimerade förskolläraren och barnet i meningsfulla sammanhang.

Det kan ske både spontant och planerat, men i båda fallen är personalens utbildning och kompetens avgörande för fortsatt lärande och en hög kvalitet i verksamheten.

I forskning kring förskolan råder bred samstämmighet om vikten av personalens utbildning och kompetens och dess betydelse för hög kvalitet (Dalli, White, Rockel, Duhn & Buchanan, 2011; Johansson, 2011; Kultti, 2012; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011; Sylva m.fl., 2010).

Det finns också vetenskapliga studier som styrker att barn som gått i förskola klarar sig bättre senare i livet. Bland annat Kathy Sylva (Professor of Education at Oxford University) har gjort en långtidsstudie.

Skogstad devalverar förskollärares pedagogiska roll till att handla om barnpassning och att vara lekledare. Det är inte bara felaktigt utan också oförskämt.

Förskollärarna har en väl belagd yrkesroll för att stimulera, utmana, främja och skapa möjligheter för barns lärande och utveckling utifrån ett antal specifika lärandemål i ämnen som svenska, svenska som andraspråk, matematik, naturvetenskap, teknik och estetisk skapande.

Att undervisa de yngsta barnen handlar om att skapa förutsättningar i form av lek och aktiviteter där barn och vuxna samspelar och kommunicerar.

Isak Skogstad har länge upptagit spalterna med förenklade påståenden om att katederundervisning är den enda och sanna vägen till ökade kunskapsresultat i skolan.

Nu dömer han ut en hel yrkeskår med några svepande omdömen. Ingen med professionella kunskaper om skolan lär fästa någon vikt vid Skogstads skriverier. Hans påståenden saknar vetenskaplig evidens.


Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE