Känslor ska inte styra beslutet om bågjakt

Replik från Svenska jägareförbundet angående pilbågsjakt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bågjakt bör tillåtas som jaktform, skriver Magnus Rydholm från Svenska jägareförbundet.
Bågjakt bör tillåtas som jaktform, skriver Magnus Rydholm från Svenska jägareförbundet.

REPLIK. Christina Lindberg och Ann Fransson skriver ofta jaktkritiska debattartiklar. Dessa andas inte sällan dramatik och sensationslystnad. Den röda tråden i texterna spelar på läsarnas känslosträngar.

Tyvärr ger sällan känslor en objektiv klang, vilket inte heller verkar vara skribenternas syfte. Svenska Jägareförbundet anser istället fakta och forskning ger ett bättre beslutsunderlag, för självklart har vi analyserat frågan noggrant innan vi bestämt oss.

Den verklighet som presenteras är inte så konspiratorisk och grym som Christina Lindberg och Ann Fransson beskriver den.

Svenska Jägareförbundet, som får ta emot ett antal rallarsvingar, är en demokratisk organisation som arbetar för en hållbar jakt med hög etik – där jakten utgår ifrån djurens förutsättningar.

Förbundets grundläggande inställning till natur och hållbart brukande är väsensskilt olik den agenda Lindberg och Fransson driver. Vi kommer helt enkelt aldrig att tycka likadant. Vi anser att välorganiserad, hållbar och planerad jakt – som ger klimatsmart viltkött – är ett sunt natur- och resursutnyttjande.

Lindberg och Fransson beskyller oss bland annat för att driva en massiv lobbyism för bågjakt. Uppenbarligen är vi även oense kring betydelsen av begreppet ”massiv lobbyism”.

Medlemmarna i Svenska jägareförbundet har granskat fakta kring bågjakten och sett att moderna bågar och pilar effektmässigt kan jämföras med skjutvapen, därefter har man demokratiskt beslutat att vi ska arbeta för bågjakt. Erfarenheter och forskning från andra länder visar också att de farhågor som Lindberg och Fransson hyser inte har besannats. Tvärtom.

Detta har vi påpekat för Naturvårdsverket. Vi har också ställt upp och förklarat våra åsikter när journalister har kontaktat oss. I vår värld är inte detta massiv lobbyism – utan ett demokratisk agerande.

Det är värt att nämna att bågjakten lockar specialister som klarar av hårda skyttekrav och alla andra utmaningar som finns i jaktformen. Att bågjakt skulle bli stort och locka många utövare är osannolikt. Men de specialiserade bågjägarna har visat sig vara seriösa och har i land efter land bevisat att de klarat av uppgiften, utan att viltet orsakas något onödigt lidande.

Vi tror inte att de svenska jägare som klarar av de hårda provkraven skulle vara sämre än de jägare i exempelvis Danmark och Finland som idag sköter detta på ett bra sätt.

Därför är bågjakt en jaktform som bör vara tillåten och det är bra att Naturvårdsverket tagit de första stegen mot att tillåta detta i Sverige.

Vi lyssnar förstås alltid på faktaargument och på vad andra tycker, även om vår grundläggande syn på jakt och hållbart brukande är väsensskild.

Magnus Rydholm, kommunikationschef, Svenska jägareförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE