Vackra ord lär inte barnen att simma

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenskt friluftsliv: Dags för Lena Ek att tänka om och höja våra anslag

Öka anslagen. För bara ett öre mer per invånare och dag skulle Svenskt friluftsliv bland annat kunna hjälpa till så att alla barn lär sig att simma.
Öka anslagen. För bara ett öre mer per invånare och dag skulle Svenskt friluftsliv bland annat kunna hjälpa till så att alla barn lär sig att simma.

Vi som lever i Sverige älskar att vistas i skog och mark. Nio av tio svenskar ägnar sig varje år åt någon form av friluftsaktivitet. Politiker är inget undantag. En kartläggning av landets kommunstyrelseordföranden som Svenskt Friluftsliv låtit genomföra, visar att politiker ägnar sig åt friluftsliv i lika hög utsträckning som alla vi andra. Många av dessa kommunpolitiker är medlemmar i organisationer som Sportfiskarna, Svenska Turistföreningen, Brukshundsklubben och Friluftsfrämjandet. Enligt undersökningen tycker en stor majoritet av de tillfrågade politikerna, oavsett partifärg, att det svenska friluftslivet borde få större resurser.

Trots det har mycket lite hänt fram till nyligen. Även om det råder en bred konsensus kring nyttan med ett aktivt friluftsliv, har nämligen anslaget i princip varit oförändrat under de två senaste mandatperioderna. För trots att de politiska partierna tävlar om att strö vackra ord om friluftslivet omkring sig, har ingen velat ta på sig ledartröjan och verka för ökade resurser.

På senare tid har dock saker börjat hända. Först aviserade Socialdemokraterna i sin budget­motion att de vill avsätta 300 miljoner till ett handslag med föreningslivet. Ett handslag som skulle medföra en fördubbling av anslaget till friluftslivet. En tid senare beslutade sedan Moderaterna att de, för sin del, vill att friluftslivet ska få ta del av det så kallade idrottslyftet. Även det skulle ge oss de nödvändiga resurserna.

Men tyvärr är den viktigaste aktören inte alls med på tåget. I Regeringskansliet sorterar nämligen friluftslivet under Miljö­departementet och inte, som idrotten, under det moderat­ledda Kulturdepartementet. Det ansvariga statsrådet, miljöminister Lena Ek (C), vill inte öka ­anslaget alls.

När hon i våras fick en fråga i riksdagen om hon hade för avsikt att verka för att öka anslaget till friluftslivet, svarade hon nämligen ett lika klart som anmärkningsvärt nej. Vi vill därför vädja till Lena Ek att tänka om.

Lyssna på dina regeringskollegor i Moderaterna när de berättar om friluftslivets omistliga värden och varför det är en god investering att satsa på att få befolkningen i rörelse.

Med bara ett öre mer per invånare och dag, skulle vi nämligen kunna göra så otroligt mycket samhällsnytta.

Vi skulle kunna hjälpa landets skolor att uppfylla läro­planens krav på simkunnighet.

Vi skulle kunna ta ut skolbarn i hela landet till våra sjöar, låna ut metspön till dem och låta dem pröva på att fiska på samma sätt som vi i dag gör i mindre skala inom ramen för Klassdraget.

Vi skulle kunna hjälpa till att återuppliva de slumrande friluftsdagarna genom att låta våra eldsjälar till ledare ta ut tusentals barn i skogen och lära dem om vad allemansrätten betyder i form av rättigheter och skyldigheter.

Vi skulle kunna hjälpa många nyanlända att lära sig om sitt nya hemland och lära dem njuta av allt som den svenska naturen har att erbjuda.

Vi skulle kunna hjälpa tusentals långtidssjuka och arbetslösa till en meningsfull sysselsättning som hjälper dem att komma tillbaka från ett för­tärande utanförskap.

När resurserna finns på plats är det bara fantasin som sätter gränserna.

Friluftsorganisationerna står redo att bidra till samhälls­bygget, nu är det upp till Lena Ek och regeringen.

DEBATTÖRERNA och DEBATTEN

Stefan Nyström, ordförande, Svenskt friluftsliv.

Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt friluftsliv.

Paraplyorganisationen Svenskt friluftsliv vill se höjda anslag till friluftsorganisationerna. Regeringen säger nej.

Publicerad: