SD alla partiers tillfällige vän

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Regeringen skräddarsyr sina förslag för att passa Åkesson”

DEBATT Sedan valet 2010 är Sverigedemokraterna riksdagens vågmästare. Under tre års tid har samtliga övriga partier förklarat, att de inte samarbetar med detta parti, vars politik har allvarligt brännmärkts av en rad ledande politiker med statsministern i spetsen. Men när 2014 års val närmar sig, och de politiska nerverna är på helspänn, då låter det annorlunda, De ratade Sverigedemokraterna håller på att bli kungamakare i skattepolitiken.

Alliansregeringen vill i sin höstbudget sänka skatten för landets löntagare med 15 miljarder – ett femte jobbskatteavdrag för 12 miljarder och höjd brytpunkt för statlig skatt, till en kostnad av tre miljarder. Det femte jobbskatteavdraget ska regeringen genomföra med Sverigedemokraternas stöd. Samtidigt stoppar de tre rödgröna partierna – med Sverigedemokraternas stöd – alliansregeringens förslag om höjd brytpunkt för statlig skatt.

Vad vi bevittnar är en uppseendeväckande ”uppvaktning” av Sverigedemokraterna från båda de politiska blockens sida.

För Moderaterna är jobbskatteavdragen en ideologisk hjärtefråga, men partiets trovärdighet ifrågasätts, då förslaget drivs igenom i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna och finansieras med lånade pengar. Att i höstbudgeten satsa på stora skattesänkningar för alla som jobbar - med lånade pengar - framstår som föga imponerande av en regering, vars signum har varit ordning och reda i statens finanser. Bortblåst är allt tal om att det femte jobbskatteavdraget endast ska genomföras, om det ekonomiska utrymmet tillåter detta. Denna valårsbudget riskerar att äventyra alliansregeringens hela trovärdighet.

Samtidigt vill de rödgröna partierna stoppa alliansregeringens förslag om höjd brytpunkt för statlig skatt– med stöd av Sverigedemokraterna. De rödgröna partierna anklagas för att anpassa sina förslag till detta parti. Upprördheten från moderat håll är påfallande stor: ”De som aldrig skulle ta i Sverigedemokraterna med tång skräddarsyr nu sina förslag för att passa Jimmie Åkesson.” - Enligt en moderat riksdagsledamot.

Socialdemokraterna är mycket upprörda över alliansregeringens förslag om ett femte jobbskatteavdrag. Denna hårda kritik ackompanjeras av löften om att vid en rödgrön valseger inte riva upp detta beslut och inte heller de fyra tidigare jobbskatteavdragen.

Sverige befinner sig alltså i den märkliga situationen, att det ledande oppositionspartiet inte står för sin egen politik. Anledningen till dessa socialdemokratiska utfästelser är, att alliansregeringens gigantiska skattesänkningar är populära inom breda väljargrupper, inte minst inom medelklassen. Socialdemokraternas usla valresultat i Stockholm 2010 visar, att partiet behöver medelklassrösterna, framför allt i storstäderna, för att kunna vinna valet 2014. Därför vågar den socialdemokratiska oppositionen inte i regeringsställning riva upp det femte jobskatteavdraget, som de just nu så häftigt kritiserar.

Sverigedemokraterna ger sitt stöd till ett femte jobbskatteavdrag och sitt stöd till ett förslag med syftet att förhindra en höjning av brytpunkten för statlig skatt. Båda de politiska blocken bidrar till att det parti, som ingen säger sig vilja samarbeta med, hamnar i fokus. Sverigedemokraterna har blivit alla partiers tillfälliga vän.

Vad är detta annat än det svenska partisystemets förfall!

Nils-Eric Hallström

Fil.dr i statsvetenskap

Publicerad: