Så vill vi stärka hbt- personers rättigheter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sveriges och Maltas hbt-ministrar: Vi kan förbättra situationen för miljontals européer

Foto: Jonas Bilberg

I dag bjuder vi som ansvariga hbt-ministrar och som representanter för Maltas och Sveriges regeringar in till ett europeiskt möte för att stärka arbetet med homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt) rättigheter i Europa.

Det är mycket glädjande att Malta och Sverige nu tillsammans driver på hbt-frågorna i Europa. Vi har tidigare ofta intagit olika ståndpunkter vad gäller hbt-personers rättigheter men kan nu konstatera att vi tillsammans vill förbättra situationen för miljontals européer.

Hbt-personer utsätts fortfarande i Europa för våld, fördomar och diskriminering på grund av andras föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. I dagens Europa begränsas hbt-personers möjligheter till mötes- och yttrandefrihet. Samkönade par och deras barn möter problem när det gäller den fria rörligheten inom EU. Och den psykosociala ohälsan bland hbt-personer är många gånger alarmerande.

Vi ser med oro på hur det sprids intolerans och hat gentemot hbt-personer i hela Europa. Liksom i många delar av världen. Uppfattningar och åsikter som står i strid med principen om allas lika värde utgör ytterst en utmaning mot demokratiska samhällen. Och vi ser med allvar på att länder i vår närhet antar homo- och transfobiska lagar och sprider intoleranta budskap. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla måste få förnyad styrka.

I sammanhanget vill vi understryka några för oss självklara utgångspunkter när vi talar om hbt-personers rättigheter. För det första omfattas hbt-personer, precis som alla andra, av de mänskliga fri- och rättigheterna. För det andra finns hbt-personer inte bara i västvärlden. Hbt-personer föds i alla världens länder, religioner och kulturer. För oss är detta självklarheter men vi inser att det dessvärre måste sägas om och om igen.

Med veckans möte vill vi, som hbt-ministrar i våra respektive länder, trycka på för att ytterligare steg ska tas för att arbetet med hbt-personers rättigheter stärks i Europa. Till mötet, som hålls i Valletta, Malta, har vi bjudit in en rad ministrar och andra representanter från Europas länder samt representanter från EU, Europarådet och det civila samhället.

Vi vill till exempel sätta ytterligare press på EU-kommissionen att verka för en sammanhållen hbt-strategi. Kommissionen kan spela en avgörande roll för att bland annat driva på arbetet på EU-nivå och stödja medlemsstaterna i deras arbete.

Vidare hoppas vi att så många länder som möjligt skriver på avsiktsförklaringen som förhandlats fram. Och det handlar om insatser som tar sikte på att motverka den intolerans och okunskap som utgör en grogrund för den utsatthet som drabbar hbt-personer. Det handlar mycket om politiskt ledarskap för att bekämpa fördomar och förbättra livet för miljoner europeiska medborgare.

På lördag den 17 maj är det den internationella dagen mot homofobi och transfobi. En dag som dessvärre fortfarande i hög grad behöver uppmärksammas i Europa och världen. Maltas och Sveriges regeringar är tydliga med att vi vill visa tydligt politiskt ledarskap för miljontals européer. Vi verkar för ett fritt samhälle där alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. Vi hoppas att fler vill delta aktivt i arbetet för att nå detta mål.

Helena Dalli (Labour),

Hbt-minister Malta

Erik Ullenhag (FP)

Hbt-minister Sverige

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN